Landsbygdsnäringar

Hästhållningsarbetsgrupp överlämnade sin rapport till minister Kurvinen

Den arbetsgrupp som haft till uppgift att göra en utredning om ansvarsfull och livskraftig travsport och hästuppfödning i Finland är klar med sitt arbete. Arbetsgruppen överlämnade sin rapport till jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen i onsdags.

Den tidigare jord- och skogsbruksministern Jari Leppä tillsatte arbetsgruppen i oktober i fjol. Arbetsgruppen hade till uppgift att utreda travsportens och hästuppfödningens situation utifrån nio punkter. Dessutom sammanställde gruppen en lista med tio punkter över sina viktigaste iakttagelser.

– Nyckelorden är godtagbarhet, ansvarsfullhet, effekt och livskraft, säger Juha Vidgrén, ordförande för arbetsgruppen och medlem i styrelsen för Ponsse Oyj i ett pressutskick.

– Det är viktigt att de reformer som behövs inom travbranschen blir genomförda och att branschens nyckeltal därigenom förbättras. Hästbranschen är en betydande aktör, men det finns potential att bli ännu bättre. I och med att hästhållningen också anvisas finansiering i statsbudgeten, är det än viktigare att kunna visa att stödbeloppen används effektivt, tillägger han.

Arbetsgruppen fokuserar huvudsakligen på travsporten i sin rapport. I rapporten behandlas bland annat antalet travtävlingsdagar och deras profilering, strukturen hos Finlands Hippos samt nätverket av travbanor och travbanornas stödstruktur.

– Saker och ting måste fås att fungera så att det är möjligt att göra investera trovärdigt i travbranschen”, understryker Juha Vidgrén.

– En del av de frågor som behandlas i rapporten har det funnits en medvetenhet om redan länge, men inget har gjorts åt dem. I Finland finns högklassigt kunnande om hästar, och branschen har en god framtid. Det behövs bara mod att göra förändringar och fatta rätta beslut.

Utöver ordföranden Juha Vidgrén bestod arbetsgruppen av kanslichefen Jaana Husu-Kallio, agronomie- och forstmagister Matti Lakkisto samt verkställande direktören Ilmari Halinen, som gick bort i mars. Redaktören Ville Toivonen var sekreterare för arbetsgruppen.