F4362Ba4 0Cef 41Bd A235 28Ebf3Cc034A
Spaniens jordbruksminister Luis Planas dirigerar EU:s jordbruksråd denna höst. FOTO: EU
Jordbruk EU

Häftigt gräl om ukrainskt vete
splittrar EU:s medlemsländer

Ukraina har anmält de tre EU-länderna Polen, Ungern och Slovakien till handelsorganisationen WTO. Motiveringen är att enskilda medlemsländer inte får förbjuda importen av ukrainska produkter.

Ukraina anklagar länderna för att förhindra ukrainska vetetransporter. EU:s jordbruksministrar diskuterade problematiken vid sitt möte på måndagen. En uppgörelse i godo är bättre än en tvist, konstaterade EU-kommissionären Janusz Wojciechowski.

Det har hettat till ordentligt i Östeuropa de senaste månaderna. Ett problem är de tre östliga EU-länderna Polen, Ungern och Slovakien, som sedan månader upprätthåller ensidiga restriktioner mot importerad spannmål från Ukraina.

I maj införde EU ett embargo som gjorde det möjligt för Bulgarien, Polen, Rumänien, Slovakien och Ungern att förbjuda inhemsk försäljning av ukrainskt vete, majs, raps och solrosfrön. Transittransporter har däremot tillåtits.

EU-regeringarna befarar att transporterna av ukrainsk spannmål genom Östeuropa ska dumpa priset på de lokala marknaderna. EU-kommissionen har länge försökt motverka konflikten genom ekonomiska kompensationer till regionens producenter.

Befarar störningar med fallande priser

EU har infört ett tillfälligt embargo som ger Bulgarien, Polen, Rumänien, Slovakien och Ungern rätt att förhindra försäljning i samband med transporter genom länderna. Trots detta befarar de lokala bönderna snedvridna marknader och fallande priser.

Restriktionerna avlägsnades nyligen av kommissionen, mot Polens och Ungerns vilja. Polen, Slovakien och Ungern försöker hålla fast vid restriktionerna. Länderna vägrar att öppna gränserna för transitering av ukrainsk spannmål.

Enligt den österrikiska nyhetsbyrån aiz.info har jordbrukare i Bulgarien börjat förbereda blockader för att förhindra eller försvåra transitering av spannmål från Ukraina. Bland annat har utfartsvägar spärrats i riktning mot Rumänien och Grekland.

Ukrainas regering har beslutat att stämma Polen, Slovakien och Ungern inför världshandelsorganisationen WTO. Regeringen i Kiev anser att enskilda EU-länder inte ensidigt ska få stoppa transporter av ukrainska produkter.

Som ett svar på det upphävda EU-embargot genomförde Polen ett omedelbart ”obestämt” stopp och utvidgade detta till mjöl och foder, rapporterar den tyska nyhetskanalen Tagesschau.

Ungern vill likaså utvidga sitt eget importförbud till att även omfatta nöt- och griskött. Liknande åtgärder övervägs i Rumänien. Bönder i Bulgarien har likaså reagerat på importförbudet.

Ukraina vill straffa Polen

EU:s jordbruksministrar förde på måndagen en ingående diskussion om det tillspetsade läget. Rådets ordförande, spanjoren Luis Planas Puchades, bedömer att majoriteten av medlemsländerna motsätter sig nya sanktioner.

Det primära målet är solidaritet med Ukraina, som är beroende av intäkterna från sin spannmålsexport. Under det senaste ministermötet efterlyste några medlemsländer skärpta sanktioner men inga konkreta beslut fattades.

Ukraina överväger nu importrestriktioner för frukt och grönsaker från Polen som ett motdrag gentemot Polens embargo mot ukrainskt exportvete. Detta faller inte EU:s polska agrarkommissionär Janusz Wojciechowski i smaken.

Wojciechowski efterlyser en uppgörelse i godo. En fungerande lösning vore att föredra framom en juridisk tvist. Ukrainas handelsminister Julia Svyrydenko hoppas också på en gemensam lösning utan domstol.