Dsc 4426
För de jordbrukare som deltar i årets grundkurs i ekologisk odling gäller det att zooma in skärmen, logga in och använda Microsoft Teams. Distanskurs är den bästa lösningen i det här skedet, säger arrangörerna Ann-Sofi Ljungqvist, Micaela Ström och Ulrika Wikman.
Jordbruk

Grundkursen i ekologisk odling
ordnas på distans i februari

På grund av den rådande pandemin arrangeras den årliga grundkursen i ekologisk odling på distans i år. Dessutom blir det en gemensam kurs för hela Svenskfinland. Detta innebär att fler föreläsare än vanligt medverkar.

Den årliga grundkursen i ekologisk odling blir denna gång en distanserad och datoriserad angelägenhet via Microsoft Teams. Fem digitala kursdagar är bokade i februari. Närmare bestämt 2-3 februari, 9 februari, 17 februari och 23 februari. Kurserna pågår mellan 9 och 15.30 inklusive en timmeslång lunchpaus mitt på dagen.

Nytt för i år är att evenemanget är gemensamt för hela Svenskfinland. Affärsverket EduYA, Österbottens Svenska Lantbrukssällskap och Nylands Svenska Lantbrukssällskap håller i trådarna för satsningen. Det är den enda svenskpråkiga grundkursen i ekologisk odling under 2021. Den traditionella kursen på Västankvarn i mars faller därmed bort, framhålls det.

– Vi bestämde kursdatumen redan i september utan att avgöra om kursen skulle genomföras i fysisk eller distanserad form. Med anledning av de rådande coronarestriktionerna är distanskurs den mest fördelaktiga lösningen, säger Ann-Sofi Ljungqvist, lektor på EduYA.

Grundkursen riktar sig primärt till jordbrukare som står i beråd att inleda ekologisk verksamhet inom växtodling och djurhushållning samt ekogårdar som är på väg att genomföra generationsväxling i en situation där den nya odlaren saknar grundkursintyg.

– Den här kursen är obligatorisk för att ekologiska jordbrukare ska kunna ingå ekoförbindelser och erhålla stöd för sin produktion, påminner Ulrika Wikman, ekologisk rådgivare på Österbottens Svenska Lantbrukssällskap.

Både utmaningar och fördelar med virtuella föreläsningar

Både Ulrika Wikman och Micaela Ström, ekologisk rådgivare på Nylands Svenska Lantbrukssällskap, upplever att intresset för distanskurser och digitala evenemang är på stigande inom den finlandssvenska lantbruksvärlden.

Wikman ser såväl utmaningar som fördelar med att hålla en kurs av det här slaget i elektronisk version.

– Det förutsätts förstås att själva IT-tekniken fungerar smärtfritt. Dessutom behövs det tillräckligt med individuell koncentration för att kunna ta del av kursen effektivt. Att diskussioner med kollegor inte är möjliga på samma sätt som under en fysisk kurs är naturligtvis en nackdel.

– Samtidigt är det här alternativet kanske mera tilltalande för deltagare som bor långt från den fysiska kursorten. Exempelvis för nord- och sydösterbottniska jordbrukare kan det bidra till att minska arbetsstressen om man inte behöver åka till Vasa för att delta i kursen, tillägger Wikman.

Anmälningstiden för distanskursen löper ut den 29 januari. Enligt Ann-Sofi Ljungqvist behövs det åtminstone ett 20-tal deltagare för att arrangemanget ska bli av.

– Under de senaste åren har den fysiska grundkursen i Vasa haft ett 20-tal deltagare. 2018 pågick en ekologisk boom och då var antalet det dubbla, säger Ljungqvist.

Fler föreläsare än vanligt

En konsekvens av att distanskursen är ämnad för jordbrukare i hela Svenskfinland är att antalet föreläsare är högre än vanligt.

Från Österbottens Lantbrukssällskap deltar ekorådgivarna Ulrika Wikman och Anders Salo, växtodlingsrådgivaren Margareta Slotte och ekonomirådgivaren Christoffer Ingo. Nylands Svenska Lantbrukssällskap representeras av ekorådgivaren Micaela Ström och växtodlingsrådgivaren Torbjörn Lönnfors.

Produktionsvillkor, omläggning till ekologiskt, markvård, ogräsbekämpning, växtföljd och ekoförbindelser är exempel på några relevanta ämnen som tas upp under föreläsningarna.

Förutom den aktuella grundkursen har arrangörerna även en tvådagars distanskurs i ekologisk djurshushållning i tankarna. Kursen kan bli aktuell i ett senare skede.

– Intresse kan gärna anmälas redan i början av 2021. Den här kursen har haft 20-25 deltagare i hela Svenskfinland under de föregående åren, säger Ann-Sofi Ljungqvist.

Vilka framtidsutsikter är aktuella för den ekologiska sektorn i Finland?

– Coronapandemin har framkallat mycket turbulens. Det märks också inom ekosektorn där stämningen är lite avvaktande som bäst. Bland annat har den här krisen i praktiken påverkat alla typer av handel. Det blir intressant att ta del av ekokonsumtionsstatistiken för 2020 som publiceras i vår, säger Ann-Sofi Ljungqvist.

På EU-nivå är det ekonomiska och stödmässiga läget fortsättningsvis oklart, inte minst i fråga om den nya programperioden. Den gamla perioden har förlängts med ett år på sistone och den nya väntas ta vid tidigast 2022.

– En ny ekoförordning där de nya villkoren dikteras är på gång. På växtsidan väntas förändringarna inte vara så stora, säger Ulrika Wikman som framhåller att målet är att kunna öka den uppodlade ekologiska arealen i Finland betydligt framöver.

– Dessutom tyder det mesta på att det kommer att vara möjligt att teckna nya ekoförbindelser i landet under 2021– även om detta inte är formellt bekräftat ännu, säger Micaela Ström.