Martin Haeusling
Den gröna parlamentarikern Martin Häusling är ingen vän av gensaxen. FOTO: Häusling/Presse
Jordbruk EU

Grönt motstånd i EU-parlamentet

Den gröna gruppen i EU-parlamentet delar inte entusiasmen över gensaxen. Gruppens jordbrukspolitiska talesman, tysken Marin Häusling, konstaterar att kommissionen nu ställer EU inför faktum. Katten har rymt ur säcken, som han formulerar det.

Enligt Häusling medger kommissionen att gensaxen också är genteknik, vilket också EU-domstolen bekräftade för snart tre år sedan. Trots detta är kommissionen på god väg att anpassa sin lagstiftning till gensaxen.

Kommissionen betraktar metoderna inom den nya gentekniken som ett verktyg på vägen mot ett mer hållbart livsmedelssystem. Detta ska ge potential att utveckla den gröna given och jord-till-bord-strategin, säger Häusling.

Den gröna parlamentarikern håller inte med om detta. Påståendet motsvarar inte vetenskapliga fakta som nyligen presenterades i en bred studie. Gentekniken bidrog knappast alls till mer uthålliga produkter, inte heller gensaxen.

En anpassning av lagstiftningen om genteknik får inte leda till urholkade kontroller. Tillstånd får inte beviljas för produkter utan en gedigen riskutvärdering eller märkning, varnar den gröna EU-parlamentarikern.

Konsumenterna måste ha rätt att välja om de vill köpa livsmedel till middagsbordet med eller utan genteknik. Denna rätt måste bestå, oavsett om produkterna produceras med hjälp av gammal eller ny genteknik.

Martin Häusling pläderar för en fortsatt riskutvärdering. Försiktighetsprincipen spelar en central roll i EU och detta gäller även i fortsättningen. På den punkten tillåts inga eftergifter, inskärper Martin Häusling.

Läs också:
Gensaxen ska bidra till ett grönare EU-jordbruk
EU måste handla snabbt uppmanar Copa-Cogeca