Marknad

Gödselkoncernen Yara
gjorde miljardresultat

Den norska gödselkoncernen Yara förbättrade sitt resultat över trefalt under årets första kvartal i jämförelse med fjolåret – från 302 miljoner euro till 976 miljoner euro (1.039 miljoner dollar).

Den totala omsättningen växte från 2.953 miljoner euro till 5.556 miljoner euro. Värdeökningen på aktien utgjorde 3,48 euro i jämförelse med 0,04 euro förra året.

Yara visade starka siffror redan under hösten 2021, främst som ett resultat av att försäljningspriset stigit mer än kostnaderna.