Jordbruk EU

Franska grisfarmare ser dystert på framtiden

De franska grisproducenterna är desperata. Enligt den franska branschorganisationen Inoporc kommer en av tio franska grisproducenter att lägga ned driften inom de närmaste månaderna. Priserna är för låga.

I Frankrike är fortfarande 10.000 grisproducenter verksamma, men antalet krymper snabbt, varnar Inoporc. Grisproducenterna kräver en tydlig höjning av priserna på slaktgris och smågrisar.

Enligt producenterna står sektorns hela lönsamhet på spel. Grisproduktionen genomgår en aldrig tidigare skådad kris. Producenterna har inte en enda gång de senaste tolv månaderna nått ett positivt resultat, beklagar Inoporc.

Branschen upplever en historiskt sett hotfull situation. Sedan början av året har kostnaderna för djurfoder stigit med 25 procent. Producentpriserna har däremot stigit ovanligt långsamt.

Enligt producenterna har grispriset stagnerat på 1,85 euro per kilogram sedan medlet av april. Under samma tidsperiod har kostnaderna för produktionen stigit över 2 euro per kg. Trots löften om kompensationer, har situationen ständigt förvärrats.

Kriget i Ukraina har ytterligare pressat upp kostnaderna för fodermedel. Branschen har dessutom lidit av åtgärderna för bekämpning och isolering av den afrikanska svinpesten i Tyskland och Italien.

Detta har medfört exportbegränsningar med växande lagerbestånd som påverkar priset i negativ utsträckning. Enligt Inoporc återstår endast snabba prishöjningar som den enda möjliga åtgärden för att rädda branschen.

Organisationen påminner om att producenterna inte är den enda gruppen som lider av situationen. Allt som allt sysselsätter den franska grissektorn 130.000 personer, som bävar för framtiden.