Jordbruk EU

Frankrike reducerar
boskap av klimatskäl

Den franska regeringen måste sänka landets CO2-utsläpp och har lanserat en nationell strategi för klimatneutralitet fram till 2050. För ändamålet planeras uppenbarligen en kännbar reducering av boskapsbestånden.

Fram till 2030 borde de franska CO2-utsläppen från jordbruket sänkas med 18 procent. Som lämplig åtgärd föreslår jordbruksministeriet att bestånden av mjölk- och dikor ska sänkas med 13 procent, respektive 12 procent.

Antalet suggor borde reduceras med 14 procent. För att nå fullständig klimatneutralitet fram till 2050 borde nötboskapen reduceras med 25 procent och antalet grisar med 30 procent. Därmed kunde landets CO2-utsläpp sänkas med 46 procent.

Pierre-Marie Aubert från institutet för hållbar utveckling och internationella relationer (IDDRI) anser att minskningsplanen är alltför optimistisk. Han befarar att den planerade reduceringen inte kommer att räcka för att uppfylla Frankrikes klimatförpliktelser.