Jordbruk EU

Frakttrafiken får stöd av staten

Försörjningsberedskapscentralen FBC tar i bruk ekonomiska stödåtgärder för att säkra frakten mellan Finland, Sverige, Baltikum och Centraleuropa. Rutterna är speciellt viktiga för försörjningsberedskapen.

Cirka 80 procent av Finlands import och 90 procent av exporten sköts via sjöfrakt. Omkring en miljon lastbilar med export- och importvaror fraktas varje år med fraktskepp.

Passagerarfartyg är viktiga för frakten på hjul, som hämtar in livsmedel, mediciner och andra konsumtionsvaror. En stor del av lasten är avgörande för Finlands försörjningsberedskap och affärsliv.

– Coronavirusepidemin har i stort sett stoppat hela persontrafiken med passagerarfartyg. Utan dessa inkomster är verksamheten inte lönsam. Därför tryggar vi godsfrakten genom olika åtgärder de kommande månaderna, säger Tomi Lounemaa, VD för FBC.

Fraktföretagen betalar rederierna normalt för transporten. Dessutom kommer staten att börja betala stöd till rederierna för att trafiken ska kunna upprätthållas. Stöd har beviljats för de kommande tre månaderna, men perioden förlängs vid behov.

Berör sju färjor

Stödarrangemangen berör fem färjor under finsk flagga, en under svensk flagga och en under estnisk flagga. Färjorna trafikerar rutterna Helsingfors-Tallinn, Åbo-Stockholm och Vasa-Umeå. På rutten mellan Åbo och Stockholm stannar färjorna även på Åland för att säkra godstrafiken till Sverige och Finland.

RoRo- och RoPax-trafiken till Tyskland och resten av Europa subventioneras inte.

– Försörjningsberedskapscentralen beviljar stöden utgående från rederiernas ansökan och anger villkoren för stödutbetalningen i sitt beslut. FBC kan också prioritera de mest kritiska transporterna så som livsmedel, läkemedel och hälso- och sjukvårdstransporter, säger Lounema.

FBC har reserverat 45 miljoner euro för ändamålet. Stödet beviljas i enlighet med EU:s lagstiftning och stödmekanismer.