Fpf2
Det har varit tuffa år för pälsfarmarna. Coronaviruset har ställt till det rejält och restriktioner i Kina samt kriget i Ukraina påverkar marknaden mycket hårt. Men vi har inte kastat yxan i sjön, säger Markus Sjöholm, som nyligen valdes till ny ordförande för Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund, FPF.
Landsbygdsnäringar

FPF:s nya ordförande:
”Vi har inte kastat yxan i sjön”

Pälsfarmarna har tuffa tider bakom sig. Och framtiden är fortfarande oviss i och med att kriget i Ukraina och coronarestriktioner i Kina påverkar marknaden. Nu måste vi börja få betalt för våra skinn, säger Markus Sjöholm, som nyligen valdes till ny ordförande för FPF.

Efter sju ekonomiskt mycket tuffa år har pälsfarmarna vädrat åtminstone lite morgonluft inför den kommande säsongen. Men Rysslands anfallskrig mot Ukraina och mycket hårda coronarestriktioner i Kina grusade förhoppningarna när marsauktionen misslyckades.

– Det var vårens största auktion, men marknaden drar inte för tillfället på grund av världsläget. Vi har haft mycket emot oss länge nu och bågen är säkerligen spänd till max vad många börjar klara av. Det är sista året för många om ingenting ändras snart, säger Markus Sjöholm, pälsfarmare i Kovjoki i Nykarleby.

I september i fjol valdes Sjöholm till ny ordförande för Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening, SÖP. Ett uppdrag han lämnade tidigare i veckan i och med att han nyligen valdes till ordförande för Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund, FPF, det vill säga centralförbundet för alla regionförbund.

Långvarig ordförande klev av

Ordförandeskapet är tvåårigt men tidigare ordförande Kenneth Ingman valde att stiga åt sidan redan ett år innan mandatperioden tog slut.

– Jag blev tillfrågad i och med att Ingman, som fungerat som ordförande i tio år nu, valde att avgå i förtid. Så jag kom in på hans mandat nu och jag siktar på att ställa mig till förfogande nästa år när ny ordförande ska väljas på nytt, säger Sjöholm.

FPF har likt SLC till uppgift att driva medlemmarnas intressen och skapa goda förutsättningar för att idka pälsfarmning. Politiskt finns inga stora utmaningar för tillfället, bedömer Sjöholm.

– Vi följer ständigt med eventuella hotbilder men politiskt är det relativt lugnt nu. Vi har starka certifieringar och något som vi också är stolta över var att alla haft möjlighet att två gånger vaccinera minkar mot coronaviruset. Och hittills har vi lyckats undvika smitta på farmerna, vilket säger mycket om biosäkerheten på de finska pälsfarmerna, konstaterar han.

Politiskt är det alltså rätt lugn. Men för att det ska finnas förutsättningar för pälsfarmning i Finland också i framtiden måste marknaden börja fungera normalt. Efter pälsauktionen i mars, där det såldes en del skinn men inte tillräckligt, riktar nu många blickarna mot auktionen som ordnas i mitten av juni.

– Det är mindre än fyrtio dagar kvar till den auktionen och mycket står på spel. Men för att vara helt ärlig är jag inte särskilt hoppfull. Om inte Kina börjar öppna upp och släppa på restriktionerna befarar jag att många skinn bli osålda, säger Sjöholm.

Problemet med restriktionerna i Kina är att samhället är stängt. Stora varuhus där det säljs enbart pälsprodukter är stängda och det bidrar till en försiktighet bland köparna.

– Dessutom blir det karantän för personer som reser mellan landsdelarna så det gör att marknaden inte drar nu. Restriktionerna måste lätta men sannolikt blir försäljningen svag i juni.

Den ryska marknaden är på grund av sanktioner inte längre att räkna med. Men finns det andra marknader dit man kan rikta sig?

– Turkiet är en viktig marknad och också Ukraina har köpt mycket skinn samt modehusen i väst. Sydkorea har också kommit igång och Nordamerika är också ett alternativ. Men för att få en bra auktion bör alla vara med för att öka konkurrensen och få upp priserna. I mars föll alla ryska köpare bort direkt och det drog undan mattan för den auktionen, säger Sjöholm.

Mycket svårt läge

Med tanke på de svåra åren och ett till som i dagsläget ser oviss ut är situationen på landets farmer mycket svår. Enligt Sjöholm har ett tiotal pälsfarmare gått i konkurs eller slutat. 

– En del har inte fått finansiering medan andra har kunnat avsluta och gått i pension. Misslyckas auktionen i juni samt den senare i september finns det en del som inte klarar sig till årets slut. Alternativt kan de fortsätta med minimal produktion, men risken är stor för fler konkurser, berättar han.

Det är unga pälsfarmare som gjort stora investeringar som är värst drabbade nu.

– Det är oerhört synd för de har satsat för framtiden. Det är mycket synd att unga duktiga företagare som investerat drabbas så här hårt.

Själv är han delägare i ett företag, som grundades av hans farfar, tillsammans med hans bror, far och farbror.

– Vi är nu andra och tredje generationen som driver företaget nu och vi klarar oss nu genom att tidigare generationer byggt en stabil grund. Men precis som alla andra är det tungt just nu och vi hamnar att tumma på kostnaderna, säger han.

– Det i sin tur betyder att viktiga investeringar skjuts upp och det börjar tära på utrustningen. Det krävs investeringar för att kunna hålla igång men i stället måste vi nu ta tag i det nödvändigaste som löner och andra kostnader. Men det är inte hållbart på sikt.

Bankerna försöker hjälpa

Enligt Sjöholm har bankerna visat vilja att komma emot och diskutera med utsatta farmare.

– Men det gäller att vara ute i tid innan det är för sent. Tyvärr ser bankerna kortsiktigt på siffror och tidigare bokslut men de är också låsta till vissa regelverk och kan inte hjälpa alla. Men jag utgår från att de gör vad de kan.

I egenskap av styrelseordförande för FPF är Sjöholm också med i försäljningsbolaget Saga Furs styrelse. Han förnekar inte att det är utmanande tider för bolaget som ägs av medlemmarna.

– Klart det kommer kritik från fältet när farmarna inte får betalt för skinnen som inte säljs. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte är fel på Saga Furs verksamhet utan det är marknaden som inte fungerar alls på grund av yttre omständigheter. Men jag har förståelse för att det finns kritik, säger han.

Han betonar att pälsfarmarna i Finland inte har kastat yxan i sjön. Det finns efterfrågan på naturpäls globalt och när marknaden börjar dra, vilket den kommer att börja göra, finns förutsättningar att få lönsamhet igen.

– Överproduktionen på minskinn är borta i och med att danskarna avslutade sin produktion på grund av coronaviruset. Det har gjort efterfrågan och utbud bättre i balans och bara handeln kan komma igång så finns alla förutsättningar för att bedriva pälsfarmning i Finland.

– Nu hoppas vi alla på att det ska vända för ingen klarar flera år till så här, säger Sjöholm.

I onsdags avgick Sjöholm som ordförande på SÖP:s årsmöte. Till ny ordförande valdes Mikael Häggdahl från Molpe.