Wwikberg2
ÖSP:s ordförande Tomas Långgård (till vänster) framförde flera viktiga saker som livsmedelsmarknadsombudsman Olli Wikberg (till höger) bör arbeta med. Han nämnde bland annat private label och ursprungsmärkning.
Jordbruk Marknad

Första besöket i Österbotten för livsmedelsmarknadsombudsmannen

Det har varit aningen tyst kring livsmedelsmarknadsombudsman Olli Wikberg. En orsak till det är den pågående pandemin. Förra veckan gjorde han sitt första besök i Österbotten där han bland annat träffade ÖSP:s ordförande Tomas Långgård vid WestFarm i Malax.  

– Du har varit aningen osynlig hittills. Därför är vi väldigt glada över att du nu besöker Österbotten. Vi har höga förväntningar på att du ska stärka producenternas ställning på marknaden, säger ÖSP:s ordförande Tomas Långgård.

Han framförde förbundets hälsning när livsmedelsmarknadsombudsman Olli Wikberg förra veckan besökte österbottniska producenter. Besöket var Wikbergs första i landskapet ifråga. 

– En orsak till att det har gått trögt är coronaviruset och pandemin. Vi arbetar fortfarande att starta upp verksamheten vid kontoret och det har gått långsamt på grund av coronaviruset. Först nu känns det som att vi kan börja ta itu med de utmaningar och problem som vi ska försöka åtgärda, säger Wikberg.

Wikberg inledde arbetet som livsmedelsmarknadsombudsman hösten 2019. En tjänst som kom till dels tack vare ÖSP som redan 2012 hade en motion om en livsmedelsombudsman på SLC:s kongress. 

– Därför är vi väldigt glada att vi nu har en ombudsman som ska jobba för oss. Verkligheten är den att vi producenter har en mycket svag ställning i livsmedelskedjan. Förädlingsindustrin är i mitten medan handeln har den största makten. Du har ett mycket viktigt arbete framför dig, konstaterar Långgård.

Kan inte påverka priserna

Wikberg poängterade flera gånger att han i egenskap av ombudsman inte kan påverka producentpriserna – en uppfattning som kanske finns på fältet. 

– Jag vet att jag har stora förväntningar på mig men det är viktigt att framhålla att jag inte kan diktera priser. Det är marknaden som styr prisbildningen och den kan jag inte påverka, säger han.

Det som han har till uppdrag är att arbeta för att livsmedelsmarknaden ska fungera bättre och förhindra praxis som strider mot god affärssed. Det kan handla om exempelvis hur kontrakt är uppgjorda. 

– Min viktigaste uppgift, som jag ser det, är att vara en objektiv part som kan diskutera öppet med producenter, förädlingsindustrin och handeln. Målet är att jämna ut skillnaderna mellan den svagare och starkare parten och som tidigare domare betraktar jag mig lite som en sådan, förklarar han.

Wikberg bekantade sig med potatisodling i Kristinestad och växthusnäringen i Närpes innan han togs emot av vid WestFarm, i vilket Långgård är delägare. ÖSP:s ordförande listade flera viktiga saker som han anser bör rättas till för att stärka producenternas ställning i livsmedelskedjan. 

– WestFarm producerar smågrisar och trots att vissa av dem inte ännu är födda är de redan sålda som julskinkor på internetauktion till handeln där den som bjuder ut till lägsta pris får vara med. Långa kontrakt och fastställda volymer och priser är orimligt och gynnar varken vi producenter, konsumenter eller förädlingsindustrin utan enbart handeln.

– Det här måste vi få hjälp med att rätta till, förklarar Långgård.

Ombud13
Livsmedelsombudsman Olli Wikberg besökte bland annat WestFarm som har smågrisproduktion i Malax. Han fick höra att de här smågrisarna redan är sålda som julskinkor på auktion. Ett förfarande som inte gynnar producenterna, berättar Kjell-Göran Paxal (till vänster), delägare i WestFarm.

Måste få bukt med private label

En annan sak som han tog upp är problemet med handelns egna produkter, så kallade private label-produkter. Inom exempelvis mjölksektorn satsar Valio stort på produktutveckling men på kort tid kopieras de av handelns egna produkter som dessutom lyfts fram. Det i sin tur sker ofta med billiga importerade råvaror som pressar priserna för inhemska. 

– Det står inskrivet i regeringsprogrammet att något bör göras åt det här. Just i den här frågan har vi stora förhoppningar att du kan vara med och påverka till vår fördel, säger Långgård.

Enligt Wikberg lyfts den här frågan ofta från producenthåll. 

– Men trots det har jag inte ännu något konkret att börja jobba med.

Långgård lyfte också frågan om ursprungsmärkning. Det kan enligt honom inte vara så att en produkt kan ha en finsk flagga på förpackningen bara för att den är tillverkad i Finland. 

– Ursprungsmärkning ska ju gälla innehållet – inte förpackningen. Det här är en viktig fråga för dig att arbeta vidare med, säger han.

Frågan om ursprungsmärkning är på gång, enligt Wikberg. 

– Lagen om ursprungsmärkning kommer att revideras senare i höst och då kommer nya regler. Så när den nya lagen blir mer konkret kommer vi att på allvar börja jobba med den frågan, säger han.

Långgård och de övriga delägarna i WestFarm, Kjell-Göran Paxal, Henrik Holm och Anders Lillandt, tog också upp olika typer av krav som påverkar lönsamheten inom jordbruket. För i slutändan handlar tryggandet av en inhemsk livsmedelsproduktion – och hög självförsörjningsgrad – om att producenterna har lönsamhet. 

– Vi och andra producerar rena och högkvalitativa smågrisar men vi har bland de lägsta priserna i Europa. På ett år har priset på smågrisar gått ner med sex euro och det betyder att vår vinst är kapad. Nu gör vi ett nollresultat och läget är utmanande och det gäller också för många andra produktionsinriktningar. Så här kan det inte fortsätta om vi vill ha en inhemsk livsmedelsproduktion också i framtiden, säger de.

Tar hälften av äggets pris

Långgård nämner också fördelningen av äggets pris för att ytterligare konkretisera situationen. 

– Producenten och förädlingsindustrin får en fjärdedel av äggets pris medan handeln tar hälften av priset för att sälja dem. Behöver de hälften av priset för att slå in det i kassan, frågar han sig. 

Wikberg är medveten om jordbrukets dåliga lönsamhet men tror att han på sikt kan göra skillnad – trots att han då inte kan höja producentpriserna på egen hand. 

– Jag har ingen kristallkula och vår enhet vid Livsmedelsverket har begränsade resurser. Men jag tror att vi på sikt, säg om 3-4 år, kommer att se förbättringar ur producenternas perspektiv. Det sker inga förändringar snabbt utan det är långsiktigt arbete som gäller, menar han.

Den största utmaningen nu, som Wikberg ser det, är producenternas låga förtroende för handeln. 

– Producenterna litar inte på handeln och jag kommer att satsa på att försöka stärka förtroendet. Jag har redan fört en dialog med representanter för handeln och de vill bygga upp ett ökat förtroende med producenterna och förädlingsindustrin. Så jag hoppas att jag genom diskussioner och bättre kommunikation kan stärka det förtroendet på sikt, säger Wikberg.