Jordbruk

Försörjningsberedskapen
tryggades i regeringens
ramförhandlingar

Jord- och skogsbruksministeriet följer de sparåtgärder som regeringen fastställt i ramförhandlingarna den 15-16 april, meddelar ministeriet i ett pressutskick. Det sker genom att minska förvaltningen, skära i statsbidragen och öka Forststyrelsens intäktsföring.

Sparobjekten preciseras i samband med höstens budgetmangling. Nedskärningarna kommer inte att beröra jordbruket lovar jord- och skogsbruksminister Sari Essayah som anser att det är viktigt att regeringen vill skapa förutsättningar för tillväxt och trygga landets säkerhet och försörjningsberedskap trots den pressade ekonomin. Regeringen gör inga nedskärningar i livsmedelsproduktionen.

– Regeringen ser jordbruket som en säkerhetsfaktor och som en så viktig del av försörjningsberedskapen att man inte har velat försvaga dess förutsättningar.

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde deltar i talkot för skapande av tillväxt genom att satsa på bioekonomin.

I Finland produceras jordbruksprodukter och livsmedel av hög kvalitet under världens renaste förhållanden, och det finns en växande efterfrågan på dessa produkter även i andra länder. Särskilt genom att öka exporten av mervärdesprodukter kan man förbättra livsmedelssektorns tillväxt och konkurrenskraft, jordbrukets lönsamhet samt den nationella försörjningsberedskapen och självförsörjningen.

I Finland finns potential att mångdubbla mervärdet för skogsprodukter utan att öka avverkningsmängderna. Nyckeln till att öka mervärdet inom skogssektorn är att förlänga värdekedjorna i Finland och effektivare utnyttja biprodukter.

– Bioekonomin är en av tillväxtsektorerna, och den kommer vi att satsa på. Till bioekonomin hör både skogs- och livsmedelssektorn.

En del av statens FoU-finansiering kommer att riktas till FoU-verksamheten inom bioekonomin för att främja utvecklandet av näringarna inom livsmedels- och naturresurssektorn och stärka forskningssamarbetet både internationellt och inom EU.

Dessutom riktas finansiering till forskardoktorsprogrammen vid förvaltningsområdets olika forskningsinstitut och till moderniseringen av forskningsteknologin vid Naturresursinstitutets enhet i Jockis.