Metaninhibitor
DSM:s nya metaninhibitor ska börja testas i Finland. Enligt koncernen kunde 3-NOP minska kornas metanutsläpp med en tredjedel. FOTO: DSM
Jordbruk Globalt

Försök med ny metaninhibitor
inleds i Finland

Den nederländska koncernen DSM kommer i år att inleda försök i Finland och övriga Norden med Bovaer®, en ny metaninhibitor för idisslare. Produkten är ännu i prekommersiellt stadium, men DSM hoppas få EU-licens för användning senast under slutet av 2020.

Metaninhibitorn Bovaer® ska börja testas i Finland och övriga Norden under de kommande 12-18 månaderna. Bovaer® har tagits fram av den nederländska koncernen DSM som är verksam inom näringsliv, hälsa och hållbara levnadssätt.

Produkten består av 3-NOP, en organisk förening som hämmar metanproduktionen i idisslarnas magar.

– 3-NOP verkar genom att hämma ett enzym som behövs vid mikrobernas metanogenes, säger DSM:s vice VD och programdirektör för Bovaer®, Mark van Nieuwland.

Effekten är tillfällig och enligt DSM:s studier återgår mikroberna till normal metanproduktion när 3-NOP inte längre tillförs.

Möjlig dellösning

– Personligen är jag mycket nöjd med de allt starkare klimatmål som jag ser, särskilt i hela Skandinavien, säger van Nieuwland. Länder som Finland siktar på nollutsläpp fram till 2035 och företagen följer samma riktning. Dessa mål är viktiga, men samtidigt svåra ambitioner att uppnå.

Van Nieuwland ser att Bovaer® är en möjlig dellösning, och DSM undersöker nu hur produkten ska kunna göras tillgänglig i Norden så snabbt som möjligt efter EU-godkännande.

Globalt sett kommer nästan 60 procent av mjölkens och nötköttets klimatpåverkan från kornas metanutsläpp.

– Det vi sett i försöken är att en fjärdedels tesked 3-NOP dagligen tillsatt i kornas foder minskat metanutsläppen med en tredjedel. Det verkar inte störa de mikrober som behövs för att korna ska kunna uppta näring ur vall.

När 3-NOP bryts ner spjälks det upp i molekyler som redan färdigt finns i kons mage. Enligt van Nieuwland är ämnet därför inte heller giftigt för kon.

– Samtidigt är det svaret på varför vi inte lyckas hitta ämnet i kornas mage efter matsmältning.

Resultaten varierar enligt djur och foder

I dag har Bovaer® testats i 35 försök i 12 länder, och forskningsresultat har publicerats i 31 referentgranskade vetenskapliga artiklar.

– Resultaten påverkas av boskapsras och foderkomposition. För att hitta rätt dos för olika förhållanden måste försök genomföras i olika länder.

Resultaten har nu varierat mellan 35 procent metanreduktion i försöken i Europa och 82 procent i försök utförda i Kanada.

– Variationen beror på att man testat olika doser, där de högsta doserna gett större effekt.

I början är det tänkt att Bovaer® ska inkluderas i en vitamin- och mineralblandning.

– Vi undersöker också metoder för att distribuera produkten åt kor som inte får tilläggsfoder, säger van Nieuwland.

Inga negativa effekter på korna har upptäckts, men enligt studierna kan korna gå upp i vikt, eftersom de sparar energi när metan inte släpps ut. Produkten har också testats på får och getter.

Registreringsprocessen inleddes i juli 2019, och i slutet av 2020 hoppas DSM kunna börja marknadsföra produkten, först i Europa och sedan globalt.

Många produkter undersöks

Många andra företag och universitet gör försök kring produkter som kunde ha effekt på kornas metanutsläpp. Newtrient LLC, ett bolag bestående av 14 ledande amerikanska mejerier, har gjort en sammanställning av tillgängliga produkter, samt sådana som ännu är i utvecklingsskede.

Bolaget nämner i sin rapport från februari förutom DSM:s Bovaer® också följande produkter:

- Företaget Mootral SA från Schweiz söker tillstånd för ett fodertillägg baserat på vitlök och citronsyra, som i försök från 2018 visade en 23 procents sänkning av metanutsläppen efter en 12-veckorsperiod.

- Davis-universitet i Kalifornien har påvisat en cirka 50 procents sänkning av den enteriska metanproduktionen hos Holstein-kor genom att tillsätta rödalger (Asparagopsis taxiformis) i fodret.

- Bezoar Laboratories i USA har gjort försök med att tillsätta nitrat i kornas foder. Metanproduktionen sjönk i förhållande till mängden tillsatt nitrat, men de toxiska effekterna av nitraten ökade i samma mån.

Ett fåtal redan tillgängliga

På marknaden finns redan några produkter som har påvisats sänka metanproduktionen.

- Agolin, ett schweiziskt företag, har utvecklat Agolin Ruminat, ett växt- och örtextrakt som enligt studier sänker den enteriska metanproduktionen med cirka tio procent. Det används enligt företaget redan på cirka en miljon kor.

- Syngenta utvecklade i början av 2000-talet GMO-majssorten Enogen, som innehåller ett enzym som gör att majsen bryts ner effektivare i kornas mage. Majsen utvecklades egentligen för etanolproduktion, men enligt undersökningar kan den ha viss effekt på kornas metanproduktion.

- Slutligen finns Alltechs Yea-Sacc, en jästprodukt som lär ska stabilisera pH-värdet i våmmen och förbättra djurets matsmältning. Det kan också ha effekt på metanproduktionen.