Jordbruk

Försäljning, lagring
och användning av
indoxacarbpreparat upphör

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har dragit tillbaka tillstånden för preparat som innehåller det verksamma ämnet indoxacarb samt bestämt övergångstider för försäljning, destruering av lagervaror och användning av preparaten. I Finland finns...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera