Jordbruk SLC

Förlängd frist för åländsk vargjakt

Landskapsregeringen har nu för tredje gången förlängt sitt tillstånd att skjuta varg som angriper tamboskap. Nu gäller beslutet till årets slut.

Eftersom vargar flera gånger under år har observerats på Åland ger landskapsregeringen djurägare rätt att vidta skrämselåtgärder för att avbryta angrepp av varg på tamdjur. Om angreppet inte går att avbryta genom att skrämma bort vargen eller vargarna på lämpligt sätt, eller genom att skjuta varningsskott, får vargar avlivas.

Ålands producentförbunds vd Henry Lindström tycker att det är bra med förlängt tillstånd att skjuta varg när det föreligger ett konkret hot.

– Nu när det är jakttider rör det sig också mera jägare i markerna. Det är nödvändigt att få bort både varg och vildsvin från Åland, kommenterar Lindström.