Kontinuerlig Bestandsvard Kan Vara Ett Alternativ I Torvmarksskogar Bild Tatu Viitasaari
Kontinuerlig beståndsvård kan vara ett alternativ i torvmarksskogar. FOTO: Tatu Viitasaari
Skogsbruk

Förändringar i skötseln
av torvmarksskog

I torvmarksskogar växer en betydande virkesvolym som har ett stort ekonomiskt värde för skogsägarna. I fortsättningen ska man i torvmarksskogar fästa allt större uppmärksamhet vid miljökonsekvenserna av skogsvården och avverkningarna,...
I fortsättningen ska miljökonsekvenserna ägnas mer uppmärksamhet när man planerar vård av torvmarksskog. Genom omsorgsfull skogsvårdsplanering är det möjligt att väsentligt minska olägenheterna för vattensystemet och klimatet samt förbättra skogsbrukets...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera