Skogsbruk

Flygspaningarna efter
skogsbränder inleddes

Säsongen för flygspaningar efter skogsbränder inleddes söndagen den 12 maj. De första spaningsflygningarna gjordes i landskapen Egentliga Finland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland, meddelar Regionförvaltningsverket.

Enligt den aktuella väderprognosen kommer flygspaningarna att fortsätta den här veckan på landets sydligaste rutter.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland ansvarar för att ordna spaningsflygningar efter skogsbränder i hela Finland. Flygningar görs på 22 rutter utgående från risken för skogsbränder under perioden april-september. Flygningarna görs vanligen av en lokal flygklubb eller ett flygbolag.

Syftet med verksamheten är att upptäcka markbränderna i tid för att på det sättet förhindra att de sprids och blir stora. Till markbränder räknas bland andra skogsbränder, gräsbränder och bränder på torvproduktionsområden.

Året 2023 gjordes 410 spaningsflygningar efter skogsbränder. På begäran av räddningsverken gjorde spaningsflygplanen dessutom 36 kontrollflygningar till följd av observerad rök. I fjol upptäckte spaningsflygplanen 113 markbränder.