Jordbruk

Flerspråkig video för
säsongarbetare i Finland

I Finland har alla rätt att få utföra arbetet på ett säkert och hälsosamt sätt. I Arbetarskyddscentralens video ”Välkomna att arbeta på finländska lantgårdar” går vi igenom de viktigaste reglerna för det finska arbetslivet och grunderna för ett säkert och hälsosamt arbete på lantgårdar och i trädgårdar.

Enligt Naturresursinstitutet sysselsatte lantbruk och trädgårdsodling år 2020 nästan 20.000 utländska arbetstagare av vilka 3.400 fast och 16.000 kortvarigt.

De som flyttar till Finland för att arbeta eller kommer på säsongarbete vet i allmänhet mycket lite om finländskt arbetsliv. Man vill veta mera i synnerhet om rättigheter och skyldigheter gällande arbetarskydd och anställningsvillkor.

– Med denna video vill vi ge ytterligare information och underlätta arbetet på lantgårdar och i trädgårdar. Det är en fördel för alla att både arbetsgivare och arbetstagare är mycket medvetna om sakerna. Då förebygger man många onödiga meningsskiljaktigheter och olycksfall i arbetet, säger avtalsexperten Riikka Vasama från Industrifacket.

– Några av de viktigaste anställningsvillkoren och arbetarskyddssakerna kunde vi äntligen sammanfatta ganska bra i videon, säger en glad Päivi Sarmala, sakkunnig från Arbetarskyddscentralen.

– Arbetslivets lagar och spelregler är i regel desamma oavsett sektor eller bransch, och därför anser jag att den här videon är nyttig för vem som helst. Som en trevlig bonus får man bekanta sig lite med en lantgård som arbetsmiljö, tipsar Sarmala.

Videon är producerad av Arbetarskyddscentralens branschkommitté för lantbruk. En central roll i videoproduktionen spelades även av Arbetseffektivitetsföreningen, Naturresursinstitutet, Mustiala campus vid Tavastlands yrkeshögskola samt Robbes Lilla Trädgård.

Videon är engelskspråkig med textning på finska, svenska, engelska, ryska och ukrainska och kan ses här.