Ungainfo5
ÖSP:s utskott för unga jordbrukare höll presskonferens för media i tisdags. Från vänster: Fredrik Fors, Filip Norrgård, Josefin Norrback, Simon Ingves, Mats Edström och Fredrik Grannas.
Jordbruk SLC

Flera medier på plats när
ÖSP:s unga bjöd på gårdsbesök

Jordbrukarnas svåra situation har inte undgått någon. Det skrivs just nu mycket i media om utmaningarna och att intresset är stort var tydligt när ÖSP:s utskott för unga lantbrukare bjöd in media till presskonferens i Lillby i Pedersöre.

– Det är klart att vi inte kan sopa våra problem och utmaningar under mattan. Men jag tycker ibland att vi i stället kan fokusera på jordbruket styrkor och det vi gör bra. Det var en orsak till att vi beslöt att ta initiativ till den här presskonferensen och gårdsbesöket, säger Josefin Norrback, ordförande för ÖSP:s utskott för unga jordbrukare.

Flera representanter för både radio, tv och press var på plats på Mats Edströms dikogård i Lillby i Pedersöre i tisdags. De unga jordbrukarna fick möjlighet att berätta om livet som jordbrukare för journalisterna.

– För mig är det viktigt att kunna försörja mig på heltid som dikoproducent och få en tillräcklig lön från verksamheten. När jag gjorde affärsplanen för mitt nya dikostall var allt billigare och kostnadsökningarna som nu skett hade jag förstås inte räknat med.

– Men trots läget finns det många bra saker med att vara jordbrukare och en är flexibiliteten. Jag kan rätt långt styra min arbetsdag, säger Edström.

Ungainfo2
Till vänster dikogårdens ägare Mats Edström och förbundets ombudsman Fredrik Grannas.

Viktig sysselsättande effekt

Ombudsman Fredrik Grannas berättade om att antalet jordbrukare minskar och att det i Finland just nu finns under 50.000 kvar.

– Men cirka 300.000 får sin inkomst från jordbruket, allt från transporter och maskintillverkare till de som jobbar inom hela matindustrin och foder. Primärproducenternas roll är att även i framtiden ska tillgodose finländarna med mat. Vi är en viktig del av självförsörjningen, berättar Grannas.

Ett syfte med presskonferensen var att lyfta fram att det trots skenande kostnader finns framtidstro. Många unga producenter har investerat för framtiden och siktar på att vara med i spelet länge.

– I Finland måste det vara möjligt att leva på landsbygden även utan att bygga den största anläggningen. Men för att mindre enheter och familjejordbruket ska klara sig måste jordbrukarna få ut en tillräcklig andel av priset från marknaden, påminner han om.

Utskottet lyfte också upp Livsmedelsverkets tidtabell för nästa års stöd.

– En del av stöden för nästa år kommer att skjutas fram till 2024. Det innebär att många av oss måste arbeta lika mycket, men en del av lönen måste vi klara oss utan på grund av det. Vi vill ha vår inkomst från produkterna vi producerar men tyvärr är stöden en viktig del av vår inkomst, säger Norrback.

– För mig som dikoproducent är stöden en stor andel av min inkomst. Så jag och många andra inom den här branschen kommer att lida när Livsmedelsverket fattar sådana här beslut, fortsätter Edström.

Ungainfo6
Media har ett stort intresse för finländskt jordbruk. Till ÖSP:s utskott för unga producenters pressträff i Lillby kom flera representanter för att lyssna in hur dagens jordbruk mår.

Ett av världens bästa

I samband med presskonferensen betonades vikten av inhemsk mat och att det måste finnas förutsättningar för att producera hållbara och rena livsmedel.

– Vi har ett av världens bästa jordbruk, säger Simon Ingves.

De unga producenterna kommenterade också hur de upplever debatten om jordbrukets påverkan av klimatet.

– Media applicerar ofta siffror från utlandet när det rapporteras om utsläppen av koldioxid och köttproduktionen. Men den statistiken speglar inte alls våra förhållanden i Finland. Debatten är för svartvit, säger Norrback.

Att flera olika medier var på plats gladde henne. Det visar på att det finns ett samhälleligt intresse för jordbruket.

– Jag tycker också attityderna mot jordbruket har blivit bättre. I alla fall om man jämför med tiden före coronaviruset. Det som är fortsatt viktigt är att debatten inte blir ensidig utan vi måste kunna se olika perspektiv om det så gäller rovdjur, klimat eller kött, säger hon.