Img 0475
Rökt sik är definitivt en etablerad klassiker i fiskrökerivärlden.
Landsbygdsnäringar

Fiskrökeri en intressant bransch
med utvecklingsmöjligheter

I mitten av april tog trion Thomas Sund, Mats Eriksson och Stefan Smedman över Ole Lundbergs rökeriverksamhet i Sundom. Vid sidan av en traditionell klassiker som Sundomböckling är rökta räkor en modern nisch som har fått en tydligare position i rökeriets utbud.

Atmosfären signalerar automatiskt om olika delikatesser när LF:s reporter gör ett nedslag i Sundoms fiskrökerivärld en eftermiddag i mitten av maj.

Här förädlas framför allt ädelfisk som lax, röding och sik. Men också rökta räkor har med tiden blivit en allt starkare verksamhetsgren.

2013 tog Ole Lundberg över produktionen på Morneys fiskrökeri i Sundom – en lokal tradition med anor från 1980-talet och framåt. Han har hyrt anläggningen. Nu anser han att tiden är mogen att trappa ner och växla över ansvaret för rökeriet till yngre krafter.

Köklotbördige Lundberg har periodvis sysslat med fiske och fiskförsäljning under hela sin yrkeskarriär.

– Av åldersskäl vill jag börja ta det lugnare. Jag är redan deltidspensionerad. Det är dock tänkt att jag ska fiska strömming utanför Köklot och leverera fångster till rökeriet i sommar, säger Lundberg.

Lokal företagartrio

Från mitten av april har Munsmoborna Thomas Sund och Stefan Smedman och Mats Eriksson, bördig från Gamla Vasa, axlat ansvaret för och drivit fiskrökeriverksamheten som numera går under namnet Kvarkens Fisk.

Under den första perioden har Ole Lundberg innehaft rollen som läromästare och rådgivare till företagartrion.

– Thomas har jag känt ett tag. Han har förmedlat alved till anläggningen i flera år. Småningom mognade tanken på ett övertagande fram, säger Lundberg.

Jordbrukaren Thomas Sund har själv fritidsfiskat, men i övrigt har han inte någon direkt bakgrund i fiskebranschen. Det samma gäller för kollegerna Stefan Smedman och Mats Eriksson.

– Jag hade länge funderat på att starta något företag tillsammans med Stefan Smedman. När möjligheten att överta rökeriverksamheten och köpa in fastigheten av Morney gavs gjorde vi slag i saken, säger Thomas Sund.

– Fiskrökeribranschen är intressant och jag upplever att det finns klara utvecklingsmöjligheter.

– Vad gäller den aktuella ytorna och utrustningen är det sannolikt att vi inledningsvis kommer att satsa på att förbättra och effektivera kylningskapaciteten, säger Sund.

– Jag har inte gjort fiskrelaterade arbeten tidigare. Men jag lär mig mera om det traditionella fiskrökningshantverket hela tiden, säger Mats Eriksson som kommer att vara profilerad som ”huvudrökare” i Kvarkens Fisks verksamhet.

Img 0482
Kvarkens Fisks delägare Stefan Smedman, Thomas Sund och Mats Eriksson har etablerat sig inom fiskrökeribranschen i mitten av april. De fortsätter den här rörelse som Ole Lundberg (i bakgrunden) har drivit i Sundom i sju år.

Medvind för rökta räkor

Ole Lundberg framhåller att han har märkt att efterfrågan på rökt sik har minskat under de senaste åren.

– Nedgången beror främst på en varierande tillgång på sik. Dessutom har odlad sik blivit ett vanligare alternativ samtidigt som kunderna i hög grad efterfrågar vild fisk.

– Parallellt med denna utveckling har benfria filéer av både sik och lax kommit med i bilden i högre grad, tillägger Lundberg.

För några år sedan föreslog en anställd vid en varuhuskedjas fiskdisk att Ole Lundberg skulle börja satsa på rökta räkor. Det visade sig vara ett lyckat drag.

– Räkorna importeras företrädesvis från Island och Grönland. Alternativet har blivit alltmer populärt. Även andra fiskföretagare här i trakten har hakat på trenden på senare tid, säger Lundberg.

Brist på strömming aktuellt problem

Den fisk som förädlas vid Kvarkens Fisk består bland annat av norsk lax och röding från nordsvenska odlingar. Några direkta leveransavtal med österbottniska fiskare har företaget inte i det här skedet. Inköpen görs i huvudsak från lokala fiskpartiaffärer.

Av tradition är strömming något av en huvudprodukt i Sundoms fiskrökerivärld. Sundomböcklingen är därtill känd i vida kretsar i Finland.

– Ett aktuellt problem för rökeriet är brist på strömming. De strömmingar som fångats i vintras varit ovanligt små och magra. Vad den här förändringen beror på är svårt att säga, säger Ole Lundberg.

Samtidigt är Kvarkens Fisk ett företag som är öppet för olika alternativ och intresserat av att bredda den egna profilen.

– Exempelvis kan förädling så kallad skräpfisk såsom braxen kan bli aktuellt i framtiden, säger Thomas Sund.

Kvarkens Fisk riktar i huvudsak sina produkter till lokala restauranger och affärer samt uppköpare inom partihandeln. Rökeriet bedriver också en del direktförsäljning på plats och ställe.

– Kunder kommer hit dagligen, även om skyltning saknas i området tillvidare. Det är tänkt att vi ska förbättra marknadsföringen framöver, säger Sund.

Img 0477
Mats Eriksson demonstrerar ett parti nyrökta räkor. Räkorna importeras företrädesvis från Island och Grönland.