Noviaekenas
Efter att flera utbildningar lagts ner eller flyttat annanstans har lokalerna inte fyllts i motsvarande grad. Då den statliga finansieringen minskat har Novia drabbats hårt.
Jordbruk Skogsbruk

Fint skolhus står närmast tomt

När man promenerar runt i Novias huvudbyggnad i Ekenäs ekar det i korridorerna. Rum efter rum står tomma och oanvända. Orsaken är inte att det är sommarlov utan så har det varit redan i flera år.

Den ena flygeln har praktiskt taget ingen verksamhet, utom några enskilda kurser då och då, bland annat av Raseborgs stad och Ekenäs gymnasium som behövt extra lokaler.

Huset är snyggt och i gott skick. Det invigdes år 2004 och i byggnaden huserade då förutom yrkeshögskolan Sydväst (senare Novia) också yrkesskolan Axxell och en del andra hyresgäster.

På området finns ett flertal byggnader som alla ägs av Kustregionens utbildningsfastigheter (se faktaruta). Bolaget har inlett en process med att avyttra en del av de omkringliggande gamla byggnaderna i Seminarieparken. För huvudbyggnaden finns inga uttalade planer förutom försök att få lokalerna uthyrda.

– Huvudbyggnaden är planerad som en skolfastighet och det finns inte så många utbildningsproducenter i regionen. Det gör att det är svårt att hitta nya hyresgäster, säger Joakim von Bergmann, vd på Kustregionens utbildningsfastigheter.

Han hoppas att Novia kommer igen med nya utbildningar, men är samtidigt medveten om att allt större del av utbildningen idag sker på distans. I höst inleds en ny sjukskötarutbildning på Novia i Ekenäs, men den är i första hand avsedd för personer som redan är i arbetslivet och innehåller endast enstaka timmar närstudier per månad.

Distansstudier har också blivit betydligt vanligare i undervisningen som är riktad till unga.

– Under pandemin var det av nöden tvunget att ta till distansstudier, men nu tycks växeln tyvärr ha blivit i. Det är många viktiga sociala kontakter med tanke på framtiden som dagens unga går miste om, suckar von Bergmann.

När han själv började jobba för Kustregionens utbildningsfastigheter för drygt tio år sedan förfogade Novia drygt 10.000 kvadratmeter våningsyta i Ekenäs, fördelat på fem olika byggnader. I dag hyr man knappt 3.600 kvadratmeter. Det minskade utrymmesbehovet beror dels på att vissa utbildningsprogram lagts ner, men även på det faktum att man effektiverat utrymmesanvändningen inom Novia.

Efter att flera utbildningar lagts ner eller flyttat annanstans har lokalerna inte fyllts i motsvarande grad. Då den statliga finansieringen minskat har Novia drabbats hårt. År 2016 lade Novia ner utbildningarna för informationsbehandling, landskapsplanering, trädgårdsnäring och miljöplanerare i Ekenäs. Två år senare flyttade yrkesskolan Axxell sina datanom- och närvårdarutbildningar från Ekenäsfastigheten till Karis.

Att fylla lokalerna med nytt liv har varit svårt. Några enskilda företag och organisationer har flyttat in men fortfarande gapar en stor mängd rum tomma. Det här betyder naturligtvis ett stort bortfall i ägarens kassa.

– Klart att vi skulle vilja ha full beläggning men någon större katastrof är det inte frågan om, säger ändå von Bergmann.

Kustregionens utbildningsfastigheter

• Äger och förvaltar utbildningsfastigheter i Karis, Ekenäs och Pargas. I Ekenäs äger företaget också studiebostäder.
• Verkställande direktör: Joakim von Bergmann.
• Ägs till drygt 70 procent av Stiftelsen för utbildningsfastigheter i kustregionen som grundats av Föreningen Konstsamfundet och Stiftelsen för Åbo Akademi.
• Övriga ägare: Axxell Utbildning Ab, Utbildningsstiftelsen Sydväst, Svenska småbruk och egnahem Ab, Raseborgs stad, Kimitoöns kommun, Svenska Folkskolans Vänner och Hangö stad.


Läs också: Hur står det riktigt till på Novia i Ekenäs?