Jordbruk Marknad

Finlands största ekokampanj
startar i oktober

Den genom tiderna största ekokampanjen i Finland kör igång i oktober. Målsättningen är att öka ekouppköpen samt förbättra igenkänningen av EU:s ekomärke. Kampanjen startar i rätt tid eftersom intresset för eko har förstärkts ytterligare i och med coronapandemin. Allt fler finländare köper ekologiskt och känner också igen EU:s ekomärke.

Ekologiska produkter finns i allt fler finländares shoppingkorgar. En dryg tredjedel av finländarna köper nu ekoprodukter minst en gång i veckan och en knapp tredjedel minst en gång i månaden.

Den största förändringen jämfört med undersökningen för ett år sedan är att andelen konsumenter som inte alls bryr sig om eko har sjunkit med hälften. Idag uppger endast fem procent av finländarna att de aldrig köper ekologiskt. Omkring en femtedel av finländarna meddelar att deras intresse för ekomat har ökat i och med coronapandemin.

Detta framkommer i den gallup som TNS Kantar utförde i början av september för Pro Luomu och där 1.185 vuxna finländare svarade. 

EU:s ekomärke Europalövet, som har tio år på nacken, har blivit det ekomärke som finländarna bäst känner till. En dryg tredjedel av finländarna identifierar det med säkerhet och ungefär lika många antar att lövet är ett ekomärke.

Massiv satsning skall höja status på ekoprodukter

Målet med kampanjen som startar i oktober är att ytterligare förstärka kunskapen om EU:s ekomärke och därmed öka intresset att köpa ekologiskt. Med hjälp av kampanjen vill man på bred front nå ut till konsumenterna via TV, videotjänster och sociala medier.

På nästa års sida är det meningen att det skall delas ut ekosmakprover till konsumenterna i köpcentren. Kampanjen, som produceras av Pro Luomu och reklambyrån RYHMÄ Creative, pågår till år 2022.

Kampanjens helhetsbudget är 1,4 miljoner euro av vilka närmare en miljon kommer från EU och resten finansieras av Pro Luomus medlemmar.

– Det är fint att vi efter en tidskrävande ansökningsprocess och långa förberedelser nu är i det skedet att kampanjen verkligen startar, säger Pro Luomus verksamhetsledare Marja-Riitta Kottila.

Ekokampanjen är det första projektet i Finland som får finansiering via det år 2015 förnyade EU-programmet för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter.