Jordbruk Tema

Finland får sänka kravet
på grobarhet för ärt, bondböna,
vårvete och korn

Finland har beviljats undantagstillstånd av EU-kommissionen för att sänka kravet på grobarhet för certifierat utsäde av ärt, bondböna, vårvete och korn. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om dispensen trädde i kraft den 3 mars, och dispensen gäller till den 30 juni.

På grund av fjolårets utmanande odlingssäsong har grobarheten för dessa grödor visat sig vara dålig och det råder brist på certifierat utsäde. För vårvetets del gäller undantagstillståndet mycket tidiga sorter, och för kornet tidiga flerradiga foderkornssorter.

Initiativet till ansökan kom från föreningen för utsädeshandlarna, Siemenkauppiaitten Yhdistys.

Ministeriets förordning föreskriver att Livsmedelsverket kan certifiera utsäde med lägre grobarhet för upp till 180.000 kilo bondböna och 850.000 kilo ärter av utvalda sorter. Grobarheten för utsädespartierna måste vara minst 70 procent.

Dessutom kan Livsmedelsverket certifiera sammanlagt en miljon kilo utsäde för vårvete och 800.000 kilo kornutsäde med lägre grobarhet av utvalda sorter. För vete och korn måste grobarheten vara minst 80 procent. 

I garantibevisen för dessa utsädespartier måste det stå att utsädet är certifierat med lägre krav på grobarhet.