Ruokatieto Srp 2000X1112 1 Sv Lf
Jordbruk SLC

Finländska matens dag firas 4.9

Även om varje dag är Finländska matens dag, firas den särskilt igen söndagen den 4 september.

Sedan fyra år tillbaka har den finländska maten en egen festdag. Dagen arrangeras av Föreningen Matinformation, Ruokatieto, som även basar över Gott från Finland-ursprungsmärket.

Alla finländare är inbjudna att fira Finländska matens dag, och upplägget är enkelt: duka upp matbordet med finländsk mat med det blåvita märket Gott från Finland och ät tillsammans. Matproducenter uppmuntras även pryda åkerkanter, produktionsbyggnader, uthus, traktorer, tröskor eller flaggstänger med Gott från Finland-banderoller eller -flaggor.

Festdagen syns bland annat som tv-reklam, i mataffärerna och på sociala medier. På sociala medier kan alla som vill stöda inhemsk mat uppmärksamma dagen med taggarna #FinländskaMatensDag #GottFrånFinland och även #SuomalaisenRuoanPäivä #HyvääSuomesta.

Gott från Finland samlar livsmedelskedjan

Märket Gott från Finland är symbolen för samarbetet inom den finländska livsmedelskedjan. Etiketten på förpackningen visar att livsmedlet är av finländskt ursprung: råvarorna och arbetet är inhemska, och både tillverkarna och produktionskedjan är kända.

Livsmedelskedjans proffs finns inom jordbruket, industrin och handeln, såväl små som stora företag. Även SLC medverkar som samarbetspart till ursprungsmärket och festdagen.

Idag får över 12.000 produkter av 350 olika tillverkare prydas med Gott från Finland-märket, och produktutbudet växer hela tiden.

Även SLC-medlemmar som säljer en livsmedelsprodukt kan ansöka om nyttjanderätt till Gott från Finland-märket till rabatterat medlemspris på 145 euro. Det innebär att SLC:s medlemmar får 50 procents rabatt på den lägsta medlemsavgiften till Föreningen Matinformation r.f., vilken berättigar till användningen av Gott från Finland-märket. Mera information finns på https://slc.fi/gottfranfinland-market.

Finländarna ser bredare än väntat på ansvarsfull mat

Enligt en färsk undersökning utvärderar finländarna ansvarsfull mat ur ett förhållandevis brett perspektiv. Särskilt livsmedelsproduktionens betydelse för den regionala ekonomin, djurens välbefinnande, livsmedelssäkerhet och miljöfrågor betonas i ansvarstänkandet.

Som helhet ser finländarna livsmedelskedjan som en betydande del av Finlands ekonomi. Finländarna är även särskilt oroade över jordbrukarnas utkomst och välbefinnande, och ett stort antal av de svarande litar på jordbrukarnas miljöåtgärder.

Enligt de svarande är den enskilt viktigaste frågan när det gäller ansvarstagande i matfrågor att de pengar som används för livsmedel stannar i Finland, den egna regionen eller kommunen. Det ansåg 73 procent av de svarande.

Särskilt de som är över 35 år och de svarande som bor på mindre orter betonar ansvaret ur den regionala ekonomins perspektiv. Dessutom anser en klar majoritet av de svarande (78 %) också att den finländska livsmedelskedjan är en viktig del av hela landets ekonomi.

Mari Niva, professor i konsumentforskning vid Helsingfors universitet, kommenterar resultaten av studien så här i ett pressmeddelande:

– Intressant nog belyser svaren ett brett spektrum av ansvarsdimensioner. I en tid då priset på livsmedel stiger och den ekonomiska osäkerheten är stor är allmänhetens syn på ansvarsfull livsmedelsproduktion kanske ännu mer framträdande än vanligt när det gäller ekonomi och försörjning. Att stödja inhemsk produktion och producenter ses som ansvarsfullt, eftersom den globala politiska situationen har gjort det synligt att försörjningsberedskap och livsmedelssäkerhet inte är så självklart ens i stabila länder som Finland, säger Niva.

Miljöfrågor och djurens välbefinnande intresserar

Miljöfrågor och i synnerhet djurens välbefinnande betonas också tydligt i de svarandes ansvarstänkande. 70 procent av de svarande betonar att djurskyddet beaktas som en del av ansvarsfull mat. För nästan lika många (69 %) är livsmedelssäkerhet ett viktigt mått på ansvar.

Dessa faktorer syns särskilt bland kvinnor och yngre respondenter.

Nästan 60 procent av de svarande i undersökningen litar på att de finländska jordbrukarna gör sitt bästa för att minska matens miljöpåverkan. Ju äldre respondenten är, desto mer tillförlitlig är inställningen till finländska jordbrukare. Däremot är unga vuxna (18-34 år) mer tveksamma till jordbrukarnas miljöåtgärder än andra åldersgrupper.

Undersökningen, som genomfördes mellan den 25 maj och 1 juni 2022 bland 1.099 svarande, har beställts av Föreningen Matinformation.