Jordbruk

FHS ordnar fältträff på
demo-odlingarna i Brusaby 2.7

Finska Hushållningssällskapet ordnar fältträff tisdag 2.7 kl.17 på Axxell Brusaby, Brusabyvägen 2, 25700 Kimito.

På fältträffen får man ta del av demonstrationsodlingarna med fånggrödor, höstvete och sockerbetor samt diskutera marknadsläge, växtskydd, gödsling, markstruktur och annat aktuellt under odlingssäsongen.

Träffen inleds med samling och kaffe kl.17 i matsalen. Där blir det kort presentation av demonstrationsodlingarna, som FHS i år startat upp i samarbete med Axxell Brusaby och med stöd av Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden. I första skedet år 2024 ingår demonstrationsodlingar för fånggrödor, höstsäd och sockerbetor.

Sedan blir det lite info om projektet ”Greppa Marknaden – lönsamt och hållbart” och marknadsöversikt av Rikard Korkman från SLC. Elina Seppä från Yara förevisar N-tester och Atfarm applikationerna samt talar om tilläggsgödsling.

Efter de inledande presentationerna blir det fältvandring vid demonstrationsodlingarna med närmare titt på grödorna och diskussion och utbyte av information och erfarenheter om de bästa odlingsmetoderna, samt olika växters och sorters lämplighet och egenskaper i växtföljden. Ingen anmälan behövs. Varmt välkomna!