Ffd
På FFD:s kontor i Helsingfors är vi fem personer och jobbar främst med jord- och skogsbruksprojekt i u-länderna, berättar projektsakkunnig Jenny Öhman. SLC är en av FFD:s medlemsorganisationer.
Jordbruk Skogsbruk Globalt SLC

FFD jobbar för en hållbar framtid

Under SLC-kongressen förra veckan presenterade projektsakkunnig Jenny Öhman utvecklingsorganisationen FFD:s verksamhet. SLC:s ordförande Mats Nylund, styrelsemedlem i FFD, pekade på vikten av att dela med sig av sitt kunnande.
– Goda organisationer har också ett samhällsansvar.

Beslutet om den så kallade medlemseuron, det vill säga en euro per SLC-medlem till FFD:s grundkassa, grundar sig på detta samhällsansvar.

– I dag är Finland ett av världens rikaste länder och det lyckligaste landet i världen. Det är tre saker som fört oss dit: mat på bordet varje dag, god förvaltning och pålitliga myndigheter samt utbildning åt alla, sade Nylund och påminde om att det såg annorlunda ut för 100 år sedan.

Ungefär vid den här tiden började våra producentorganisationer grundas.

– Vi grundade andelslag, skogsvårdsföreningar och rådgivningsorganisationer. Via dessa kan vi idag hjälpa på ett mycket konkret sätt ute i världen.

Stöder jord- och skogsbrukare i u-länder

Food and Forest Development Finland (FFD) är en finländsk utvecklingsorganisation som stöder småskaliga jord- och skogsbrukare i utvecklingsländer. Organisationen grundades 2012 av MTK, SLC, ProAgria och Pellervo Coop Center som en fortsättning på MTK:s tidigare utvecklingsprojekt.

FFD:s partner i u-länderna är alltid producenternas egna organisationer eller kooperativ och verksamheten finansieras förutom genom medlemsorganisationerna och enskilda donationer också genom medel ur biståndsbudgeten i Finland, Nederländerna, Belgien, Frankrike och Europeiska Unionen. EU-finansieringen sker genom tekniskt stöd från IFAD (International Fund for Agricultural Development). Den årliga budgeten är cirka 1 miljon euro.

I fjol hade FFD 15 projekt i sju länder i Afrika, Asien och Latinamerika.

– I år är projekten något färre och för närvarande söker vi mera finansiering för att få igång nya projekt. Då medlen beviljas går 70 procent direkt till producentorganisationen i u-länderna. Mot rapporter och framsteg skickar vi efterhand mera pengar, förklarar Öhman. Jobbet görs lokalt och pengarna används främst för att komma igång med någon verksamhet som så småningom ska bli självgående.

Rådgivning genom mentorskap

FFD:s verksamhet bygger på rådgivning genom mentorskap eller så kallad twinning.

– 13 finländska jordbruksorganisationer och skogsvårdsföreningar fungerar i dagsläget som mentorer, faddrar eller twinningpartners för producentorganisationer i u-länder. Farmer to farmer-konceptet innebär att den finländska fadderorganisationen delar med sig av sitt kunnande genom att erbjuda stöd, rådgivning och sakkunskap åt sin twinningorganisation, säger Öhman.

Ett exempel Öhman nämner är ett potatisprojekt i Tanzania där en finländsk potatisexpert hjälper med odlingstekniska frågor.

– Vi är väldigt glada över SLC:s medlemseuro. Vi har dock ännu ingen twinningpartner från SLC, så känner man att man vill göra mer kan man dela med sig av sin sakkunskap som twinningpartner eller hoppa in bara för ett visst projekt, ifall man inte vill binda sig för fleråriga projekt.

FFD har också kört igång en kampanj som startar nästa år och där man nu söker intresserade och sportiga SLC-medlemmar som vill komma och springa ett 10-kilometerslopp i Etiopien. LF skrev om detta i nummer 47 och loppet the Great Ethiopian Run ordnas för att samla in medel för småskaliga skogsbrukare i Etiopien.