Faktagaffeln 2022
Jordbruk SLC

Faktagaffeln 2022 har utkommit

Hur stor var havreskörden 2021? Hur mycket flytande mejeriprodukter konsumerar finländarna? Hur har e-handelns andel av dagligvaruhandeln utvecklats? Hur mycket matsvinn genereras i livsmedelskedjan varje år? Den informationen och mycket mera finns nu samlad i årets Faktagaffel som innehåller färsk, central statistik om Finlands matproduktion och -konsumtion.

Faktagaffeln innehåller över 100 statistiska uppgifter som samlats in från olika källor. Den färskaste statistiken i Faktagaffeln härstammar främst från pandemiåret 2021. Tack vare jämförelsetal från tidigare års statistik kan man även jämföra livsmedelskedjans utveckling över tid.

Faktagaffeln, som nu utkommer i tryckt format för 57:e gången, är en etablerad informationskälla för alla som är intresserade av information och statistik om livsmedelskedjan i Finland. Publikationen finns tillgänglig som broschyr i fickformat på tre språk: finska, svenska och engelska.

Broschyren finns både som tryckt och digital publikation och kan läsas samt beställas på www.ruokatieto.fi/tietohaarukka. På webbsidan publicerar Föreningen Matinformation även en sammanställning av årets Faktagaffel, där den viktigaste statistiken över livsmedelskedjans verksamhet öppnas upp.

Publikationen har tagits fram av Föreningen Matinformation rf i samarbete med Agronomförbundet, Naturresursinstitutet Luke, MTK, SLC och ProAgria Centralernas Förbund.