Faktagaffeln 2020 är här

Faktagaffeln är igen här med statistik om livsmedelsbranschen, från jord till bord.

Faktagaffelns nyaste uppgifter är i huvudsak från 2019. Dessutom finns det uppgifter från tidigare år och internationella jämförelser.

Faktagaffeln finns tillgänglig på tre språk; finska, svenska och engelska. Den finns också som tryckt publikation och som nätpublikation, nu för första gången som en lättläst digital version.