Lpx 00155914
Förekomsten av H5N1-virus hos mjölkkor i USA föranleder ökad vaksamhet i EU. FOTO: Landpixel
Jordbruk

Fågelinfluensa hos USA-kor
sysselsätter forskare i Europa

I USA har fågelinfluensa smittat till mjölkkor i USA. Fenomenet väcker oro hos forskare, som inte utesluter att ett H5N1-virus som angriper boskap kan förändras och i något skede bli en fara för människor. Men tyska forskare tar det lugnt tillsvidare.

H5N1-virus frodas sedan länge över hela världen och smittar ned fåglar, därav begreppet fågelinfluensa. Det är känt att viruset muterar till andra djur. Minkar, sälar, grisar, hästar och katter har blivit infekterade.

I USA har viruset nyligen påträffats hos mjölkkor. Mellan slutet av mars och slutet av april registrerade det amerikanska jordbruksministeriet ifrågavarade patogen hos mer än 30 mjölkgårdar i flera USA-delstater.

Fågelinfluensa cirkulerade förmodligen i mjölkkor i minst fyra månader innan smittan bekräftades som det högpatogena H5N1-viruset, enligt en ny analys av genomiska data av forskare vid det amerikanska jordbruksdepartementets Animal Disease Center.

Viruset hann skaffa försprång

Forskningarna fann också infekterade nötkreatur som inte hade några uppenbara kopplingar, vilket tyder på att det finns fler drabbade besättningar som ännu inte har identifierats.

USA-forskarnas utredningar tyder på att H5N1-viruset hann få ett klart försprång inom den amerikanska mejeriindustrin i flera månader, innan fenomenet väckte misstankar hos forskare och statliga myndigheter.

Komponenter med kopplingar till viruset hade upptäckts i mjölken hos de smittade korna. Rester av viruset H5N1 hade påträffats i omkring 20 procent av testade mjölkprover från amerikanska snabbköp.

En positiv nyhet är att virusfragmenten av allt att döma inte förorsakar infektioner. Enligt den amerikanska hälsomyndigheten FDA är människor inte i omedelbar fara. Viruset dödas då mjölken hettas upp under den rutinmässiga pastöriseringsprocessen.

I motsats till fågelinfluensa riskerar medför sjukdomen ingen ökad risk för dödlighet hos smittade kor. Erfarenheterna från USA tyder på att insjuknade kor hämtar sig relativt snabbt med rätt sorts behandling.

Trots detta betraktar forskarna läget med ett visst allvar. Eftersom stora mängder fåglar och däggdjur rör sig i olika delar av världen, utesluter forskarna inte att det högpatogena viruset kan fortsätta att förändras.

I så fall ökar risken att viruset i något skede kan bli farligt för människor. Kor i USA har infekterats med en specifik stam av H5N1-influensavirus, eller den så kallade kladen (djurgrupp) 2.3.4.4b.

Fågelinfluensan är en pandemi hos djur, eller en så kallad panzootisk smitta. Enligt professor Martin Beer, som leder institutet för virusdiagnostik vid det tyska Friedrich-Löffler-institutet, tror inte att nötkreatur lyckas överföra influensa till människor.

Smitta från kor är mindre sannolik

Korna är knappast i riskzonen, säger Beer i en intervju för Bayerischer Rundfunk (BR). Enligt Beer har viruset hittills anpassat sig till fåglar och har en tämligen svag potential att infektera människor.

Av samma åsikt är också virologen Martin Schwemmle vid universitetssjukhuset i Freiburg. Schwemmle konstaterar ändå för BR att han blev förvånad över att patogenen lyckades infektera mjölkboskap och föröka sig i kor via några få mutationer.

Trots detta betecknar experterna det som rätt osannolikt att viruset skulle komma att spridas bland människor i form av en epidemi eller pandemi. Viruset har helt enkelt inte anpassats till människor för ett sådant ändamål.