Pelkkaa Puuta Kuviasuomesta Fi Roine Piirainen
Den årliga minskningen av antalet köp av skogsfastigheter, som började i fjol, tycks fortsätta även i år. FOTO: kuviasuomesta.fi/Roine Piirainen
Jordbruk Skogsbruk

Färre skogsköp,
lite piggare åkerhandel

Antalet köp av skogsfastigheter minskade ytterligare, men priserna fortsatte stiga. Det visar Lantmäteriverkets statistik över köpeskillingarna för fastigheterna och antalet köp från början av 2023 till slutet av maj.

Under de fem första månaderna i år gjordes i hela landet cirka 1.540 representativa köp av skogsfastigheter som enbart består av skog på över 2 hektar. Detta innebär hundra stycken och sex procent färre än under motsvarande period i fjol.

Den årliga minskningen av antalet köp av skogsfastigheter, som började i fjol, tycks fortsätta även i år.

− Det största antalet köp av skogsfastigheter gjordes på samma sätt som tidigare år i Norra Österbotten, cirka 210 stycken. Antalet köp minskade med 12 procent. Södra Österbotten skiljer sig från de övriga landskapen, eftersom antalet köp ökade med så mycket som 35 procent jämfört med början av förra året, säger ledande expert Esa Ärölä vid Lantmäteriverket, som har undersökt statistiken över handeln med skog.

I början av året kostade en hektar skog i genomsnitt cirka 3.760 euro. Det är sju procent mer än under motsvarande period förra året. I Egentliga Finland var skog dyrast, omkring 6.650 euro per hektar, och medianpriset steg med sex procent.

Billigast var priset för en hektar skog i Lappland, i genomsnitt cirka 1.340 euro. I Lappland skedde ingen förändring i medianpriset jämfört med motsvarande period året innan.

− Stegringen av virkespriset under de senaste åren har samtidigt höjt priserna på skogsfastigheter. Den minskade efterfrågan på sågvara och cellulosa i början av året har sänkt skogsbolagens resultatprognos, men har ännu inte synts i priserna på virke och skogsfastigheter, konstaterar Ärölä.

Åkerhandeln piggnade till något

Fram till början av juni hade cirka 325 representativa köp av över 2 hektar enbart åker gjorts i hela landet. Det är 35 stycken fler än under motsvarande period förra året.

Livligast var åkerhandeln i Södra Österbotten med 72 köp, vilket är en ökning på 38 procent. Näst flest köp gjordes i Norra Österbotten, 38 stycken.

Medianpriset på åker var cirka 9.000 euro per hektar. Detta motsvarar förra årets medianpris. De dyraste åkrarna på fastlandet fanns i Egentliga Finland, där medianpriset var cirka 12.100 euro per hektar.

Billigast var en hektar åker i Lappland, cirka 1.900 euro per hektar. Det gjordes dock endast två köp i Lappland under våren.