Jordbruk SLC

Fältvandringar och
teknikträffar i Nyland

Projektet Greppa Marknaden ordnar igen denna säsong fältvandringar och teknikträffar i Nyland 10-17.6. Målet är att utföra två fältvandringar på tre olika gårdar, samt två teknikträffar på olika håll i Nyland.

Vi börjar i västra Nyland med fältvandringarna på Broby gård i Snappertuna (Brobyvägen 25, Ekenäs) onsdag 10.6 kl.17 och på Malmgård i Sjundeå (Malmvägen 307, Sjundeå) torsdag 11.6 kl.17. Växtodlingsrådgivare från NSL och Lantmännen Agro deltar.

I östra Nyland besöker vi Peders gård i Borgå (Pedersvägen 33, Borgå) onsdag 17.6 kl.18, där även växtodlingsrådgivare från NSL och Corteva deltar.

Under fältvandringarna diskuterar vi växtskydd, ogräsbekämpning och bekantar oss i praktiken med gårdarna, odlingsmetoder och odlingsväxter som t.ex. spannmål, protein-, oljeväxter och sockerbeta. Välkommen med, ingen anmälan behövs.

I år ordnar Greppa Marknaden teknikträffar tillsammans med Krokby Entreprenad och SOYL i västra Nyland samt Lappträsk Farmare i östra Nyland. Meningen är att odlare under båda tillfällena ska kunna bekanta sig med allt från skiftets markkartering, analys av näringsämnen och styrd gödselgiva.

På Krokby (Krokbyvägen 45, Tenala) måndag 15.6 kl.17 demonstreras resultaten från markkartering och varierad fosforstartgödsling och diskuteras hur detta kombineras med analys av klorofyll med hjälp av N-sensor under växtsäsongen.

Teknikträff i öst hos Lappträsk farmare, Pockar gård (Gamlavägen 155, Pockar) tisdag 23.6, samling kl.17.

Anmälningar till tekniktillfällen på Krokby senast 12.6 och till tekniktillfället hos Lappträsk Farmare senast 18.6 till nsp@slc.fi. Kontakta Oskar Dannbäck, tel. 044-4314792 (SLF), för mer information.