Jordbruk

Fältvandring på ekofält i Österbotten nästa vecka

Projekt EkoNu 3.0 och projekt EkoMjölk-Luomumaito arrangerar en fältvandring i Vörå, tisdagen 10.8. med start kl 10 från det ekologiska försöksfältet vid Bertby-Lålaxvägen 831.

Årets ekoförsöksfält i Österbotten innefattar två observationsrutor i ekohavre, en ogödslad ruta (0-ruta) och en ruta som gödslats med rötrestssvämmet ”Jeppo Växtkraft” från Jeppo Biogas Ab. Under sommaren har olika mätningar utförts på försöksrutorna bl.a. N-sensormätning av kväveupptagning, växtanalys med mera. Försöksvärd är familjeföretaget Grannas Lantbruk Ab och observationsförsöket utförs i samarbete med ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap. Närmare info: www.ekonu.fi.

Därefter bekantar vi oss också med andra ekofält i närheten. Välkomna!