Jordbruk

Fältträffar 27.6 i Vörå och Karleby: Goda skördar med mindre kostnader

Vill du förbättra markstrukturen, göra odlingen mera mångsidig och minska behovet av insatsmedel? Kom med på fältträff 27.6! På agendan även andra aktuella odlingsfrågor och växtskydd. Vi träffas kl. 10 på Karsobackavägen 33 i Karleby och kl. 18 på Bertby-Lålaxvägen 825 i Vörå. Välkommen! Träffarna arrangeras av Carbon Action Svenskfinland, ÖSP, projektet Greppa Vattnet i Österbotten och ÖSL. Mer info här.