Jordbruk

Faba belönade
avelsarbete på mjölkkor

Faba belönade avelsarbete på mjölkkor genom sin återkommande avelstävling.

På traditionellt sätt var tävlingen uppdelad i några olika klasser men gemensamt för dem alla var att det centrala bedömningskriteriet är NTM (Nordic Total Merit), ett helhetsavelsvärde som beaktar alla de för finska mjölkkor ekonomiskt viktiga egenskaperna.

NTM är ett centralt redskap då det kommer till att bedöma avelsvärdet på finska mjölkkor.

Bland SLC-medlemmarna tog Sonja Ek-Johansson och Andreas Johansson från Pargas hem första pris i Jersey-klassen med sin VG Ratamo, som alltså har bästa avelsvärde i Finland.

Ahlvik gård i Pedersöre tog igen hem Viking Genetics ”Herd of the year”-priset (på svenska årets besättning) för ett heltäckande avelsarbete med de nordiska mjölkraserna.