Lpx 114169
Handelsrestriktioner kan störa ekonomin och råvaruförsörjningen i stora områden som är beroende av import. FOTO: Landpixel
Jordbruk Globalt Marknad

Exportrestriktioner kan bli
en fara för matsäkerheten

I kristider hotar regeringarna gärna med handelsrestriktioner, men de är ofta ett tveeggat svärd. I ogynnsamma fall kan åtgärderna förvärra krisen till den grad att de hotar matförsörjningen.

Det framgår av en studie som har publicerats i tidskriften Nature Food. Enligt forskarna kan exportrestriktioner i några få länder starkt pressa upp priset på de viktigaste baslivsmedlen och allvarligt störa hela ekonomin.

Allvarliga och internationella pandemier har en benägenhet att störa den globala matförsörjningen. Några stora jordbruksländer försökte lösa problemet med exportrestriktioner i samband med covid-19-pandemin.

Enligt forskare vid bland annat Aalto-universitetet kan begränsningar inom livsmedelshandeln och lagring av livsmedel snabbt kan leda till globala prishöjningar och störa livsmedelssäkerheten i många länder.

Vi modellerade de potentiella effekterna på livsmedelssäkerheten med beaktande av både globala och lokala störningar, konstaterar en av de medverkande forskarna, professor Matti Kummu vid Aalto-universitetet.

Välbärgade länder kommer bättre undan

Stigande priser och tillgänglighetsproblem hotar inte Finland i samma utsträckning. Den höga självförsörjningsgraden ger stabilitet. Finland är givetvis beroende av importerad mat, men en fördubbling av priset på maltkorn äventyrar inte livsmedelssäkerheten.

Enligt Kummu beror detta på att matprisets andel av konsumenternas utgifter är betydligt lägre, jämfört med situationen i de mest utsatta länderna. Globalt sett är riskerna för en matkris betydligt större.

Många länder plågas av torka och gräshoppor som förstör skördar i Afrikas horn och södra Asien. Det äventyrar matförsörjningen i importberoende länder. Forskarna anser att problemet kräver förändringar i inställningen till odling, förutsägbarhet och politik.

I prognoserna tittade forskarna på effekterna av exportrestriktioner på ris, vete och majs och de lokala produktionsstörningarnas inverkan på utbud och pris. Dessa tre grödor utgör ryggraden i handeln med baslivsmedel och är nödvändiga för den globala försörjningen.

Världens största risexportörer är Vietnam, Thailand och Indien. Ryssland, Ukraina och Kazakstan är de viktigaste exportörerna av vete, medan den mesta majsen exporteras från Ukraina, Argentina och Brasilien.

Begränsningar stör marknaden

Undersökningen visade att kännbara exportbegränsningar i dessa länder kan höja priset på vete med 70 procent, majspriset med 40 procent och priset på ris med 60 procent. Om detta kombineras med lokala störningar som förra året skulle priserna nästan fördubblas.

Handelsrestriktioner av några få nyckelaktörer kan leda till starka, kortsiktiga prishöjningar på världsmarknaden. Detta kan undergräva matsäkerheten i importberoende länder, konstaterar forskaren Theresa Falkendal vid institutet för klimatforskning i Potsdam.

Om en tredjedel av de årliga spannmålsleveranserna plötsligt försvinner, skulle många låginkomstländer i Afrika och Asien inte ha chansen att kompensera bristen på spannmål med inhemska reserver.

Det är viktigt att förstå att livsmedelssäkerhet beror på både lokala och globala förhållanden. Bristfälligt övervägda politiska beslut i rika länder kan kasta människor i fattigare delar av världen i stora svårigheter, konstaterar Falkendal.

Världen behöver proaktiva strategier, konstaterar Matti Kummu. Vi måste minska matsvinnet, ta i bruk matvanor som gynnar växtbaserade proteinkällor och utveckla miljövänliga metoder som ökar skördarna i de mest utsatta länderna, tillägger han.

Läs också: Libanon lider av svår matbrist