Lpx 17671
De stängda gränserna inom EU försvårar logistiken. Detta medför svårigheter att skaffa fram material för förpackningar. Mejerierna försöker i stället förädla mjölken till produkter som kräver mindre arbetsinsats. FOTO: Landpixel
Jordbruk EU Marknad

EU:s mejerier känner av corona

EU:s stängda gränser, en tilltagande brist på personal i mejerierna och logistikproblem belastar de europeiska mejeriernas ekonomi. Det fastslår den europeiska branschorganisationen European Dairy Association (EDA) i ett pressmeddelande.

Noteringarna på mejeriprodukter har ännu inte givit nämnvärt efter, men branschen lider av andra problem. I flera regioner minskar till exempel tillgången på arbetskraft som en följd av skärpta karantänbestämmelser.

Detta är redan ett kännbart problem i norra Italien. De stängda gränserna inom EU försvårar i sin tur logistiken. Detta medför svårigheter att skaffa fram material för förpackningar.

Mejerierna försöker i stället förädla mjölken till produkter som kräver mindre arbetsinsats. Sådana produkter är till exempel mjölkpulver och smör. I gengäld stiger kostnaderna för lagring.

För ändamålet borde EU införa åtgärder som kompenserar lagringskostnaderna. EDA efterlyser ett nytt europeiskt program för privat lagring. Mejerierna har bett agrarkommissionär Janusz Wojciechowski att ta upp frågan på veckans ministermöte.

För övrigt löper försäljningen av färska mejeriprodukter fortfarande rätt bra, trots coronakrisen. Den största nedgången i försäljningen noteras i de europeiska turismregionerna.