20191001 Ep 092272 E Wt5 083
EU:s hälso- och livsmedelskommissionär Stella Kyriakides vill skynda på implementeringen av grön genteknik inom jordbruket. FOTO: EU
Jordbruk EU

EU:s medlemsländer är
oeniga om grön genteknik

Den så kallade gröna gentekniken inom jordbruket måste fortfarande vänta på ett genombrott i EU. Det intrycket förmedlade åtminstone diskussionerna i det senaste EU-ministerrådet. Kommissionen påskyndar ett beslut men länderna är delvis splittrade.

Höstens ordförandeland Spanien har antagit målsättningen att denna höst nå enighet i EU om omsättningen av nya genomiska tekniker (NGT), som inte förutsätter tillförsel av främmande genetiskt material i växtförädlingen.

Än så länge saknar EU-länderna en klar gemensam linje för användning, import och odling av gentekniskt modifierade grödor. Den ansvariga EU-kommissionären Stella Kyriakides hoppas på ett positivt beslut senast före valet av EU-parlament i juni nästa år.

Inga objektiva skäl till reglering

Enligt Kyriakides finns det inte längre några objektiva skäl att varken reglera eller spåra NGT enligt samma kriterier som traditionella GMO-grödor. EU har infört regler som tryggar transparensen för bönder som inte odlar med NGT, framhöll hon.

Senaste sommar lanserade Kyriakides sina planer för ett förestående teknikbyte, bort från de föråldrade gentekniklagarna. Framöver ska klara regler gälla för nya växter som tillförs främmande genetiskt material, förutsatt att kommissionen får sin vilja igenom.

Rent konkret ska NGT-plantorna likställas med konventionellt förädlade växtsorter. Den så kallade gensaxen Crispr/Cas borde därmed accepteras som en normalitet. Principen är enkel men ämnet är fortfarande svårt att smälta i några medlemsländer.

Fjorton medlemsländer har sedan länge förklarat sig vara redo att godkänna den nya tekniken. Hit hör de nordiska länderna, jämte Litauen, Nederländerna, Estland, Ungern, Malta, Rumänien, Belgien med flera.

Det spanska EU-ordförandeskapet vill nå en så kallad allmän strategi för rådet under årets sista höstveckor. I klartext försöker spanjorerna mangla fram lösningar för en första kompromiss mellan EU-länderna.

Förhandlarna bemödar sig om att ta hänsyn till invändningar i frågor som olika länder fortfarande betecknar som problematiska. Spanjorerna är medvetna om de öppna punkter som än så länge förhindrar en gemensam lösning på EU-nivå.

Tysklands jordbruksminister Cem Özdemir och hans österrikiska kollega Norbert Totschnig hör till det skeptiska lägret. Marknaden för genteknikfria produkter fungerar. De kräver att den biologiska samexistensen ska tryggas utan risk att rubba marknaderna.

Tyska ekobönder misstror gentekniken

Tyskland ställer sig på bromsen med motiveringen att man inte känner följderna om slussarna öppnas. Cem Özdemir och miljöminister Steffi Lemke representerar båda det gröna miljöpartiet och vill värna om ekojordbrukarna.

De ekologiska bönderna befarar risken att förlora kundernas förtroende för ekologiska produkter, om gentekniskt förändrade livsmedel lanseras på marknaden. Då finns ingen återvändo längre.

Det tyska forskarsällskapet DFG och den nationella vetenskapsakademin Leopoldina hävdar däremot att ekojordbruket vinner fördelar med den nya gentekniken. Enligt forskarna kommer insatsen av kemiskt växtskydd att minska eller bli komplett överflödig.