Jordbruk EU

EU vill öppna för gensaxen

Nya växtförädlingsmetoder som gensaxen kan bidra till ett grönare jordbruk i EU. Den nuvarande lagstiftningen är inte längre tidsenlig och måste reformeras. Det anser EU-kommissionen på basen av en ny studie.

EU-kommissionären för hälsa och matsäkerhet Stella Kyriakides anser att gensaxen kan främja en hållbar jordbruksproduktion. Detta ligger i linje med EU:s gröna giv och målen i strategin från jord till bord.

Gensaxen kan bidra till uthålliga livsmedelssystem med växter som är motståndskraftiga mot sjukdomar, förändrade miljöförhållanden och påverkan från klimatförändringar. Tekniken kan bidra till ett mer hållbart jordbruk, bedömer kommissionen.

Kommissionen medger att det i samhället råder farhågor beträffande säkerhetsrisker kring gensaxen. Å andra sidan är det också en risk att låta bli att använda den nya tekniken med alla dess fördelar.

Den nuvarande GMO-lagstiftningen från 2001 är inte längre ändamålsenlig för dessa innovativa metoder, fastställer kommissionen. En bred och öppen debatt ska därför inledas för att diskutera en ny rättslig ram för biotekniken.

EU:s jordbruksministrar kommer att diskutera den aktuella studien under nästa möte i maj. Kommissionen ska också ta upp frågan med EU-parlamentet och alla berörda parter. En konsekvensutredning kommer också att genomföras.