P044131 389967
EU:s jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski presenterade på tisdagen förslaget till en reviderad långtidsbudget för jordbruket. FOTO: EU
Jordbruk EU

EU vill anslå mer pengar
för en grönare landsbygd

EU-kommissionens nya förslag till långtidsbudget ska framför allt främja jordbrukets digitalisering och en uthållig produktion av trygga livsmedel. Det meddelade agrarkommissionär Janusz Wojciechowski under en pressinformation på tisdagen.

Enligt Wojciechowski innehåller den reviderade långtidsbudgeten för perioden 2021-2027 många goda nyheter för Europas producenter. Den förstärkta jordbruksbudgeten ska hjälpa bönderna att bli garanter för matsäkerhet och EU:s gröna giv.

Den polska agrarkommissionären föreslår 290,7 miljarder euro för direktstöden mot 286 miljarder euro i det gamla budgetförslaget. Reserveringen för landsbygdsstöden höjs från 79 miljarder euro till 100,7 miljarder euro.

Ett tillskott av 16,5 miljarder euro slussas till landsbygdsstöden i den andra pelaren. Pengarna avdelas först och främst för kommissionens prioriterade ändamål, strategin för uthålliga livsmedel (Farm to Fork) och biodiversitet.

Medlen tas ur EU:s återhämtningsfond ”Next Generation EU” för den gröna given och digitalisering, förklarade Wojciechowski. Reserveringen av nya CAP-medel är kommissionens svar på den aktuella krisen och behovet av ett grönare jordbruk.

Vill uppmuntra till förändringar

Den gröna given följer målsättningen att etablera ett grönare och uthålligare jordbruk. Farm to Fork och strategierna för biodiversitet bidrar med positiva synergieffekter och chansen att ställa mer pengar till jordbrukets förfogande, tillade Wojciechowski.

Enligt den polska kommissionären borde de nya anslagen användas för utveckling av det ekologiska jordbruket och kostnader för en neddragning av intensiv djurhållning. Budgeten ska bli en vägvisare i riktning mot en uthålligare produktion av livsmedel i EU.

Wojciechowski betonar att kommissionen försöker uppmuntra producenterna till förändringar. Vi vill stöda men inte tvinga, tillägger han. Budgetplanen har enligt uppgift utarbetats tillsammans med företrädare för producenter och livsmedelskedjan.

EU:s landsbygdsområden ska spela en viktig roll då den gröna given sätts i verket. Den ska bli Europas kompass för vägen ut ur krisen. Tilläggsmedlen till jordbruket är en förutsättning för ambitiösa klimat- och miljömål, framhåller kommissionen.

Kompletteras med fondmedel

Långtidsbudgeten för jordbruket ska enligt kommissionen kompletteras med fyra miljarder euro ur den europeiska garantifonden för jordbruket och ytterligare fem miljarder euro ur den europeiska fonden för landsbygden.

Därtill föreslås mer pengar för EU:s forskningsprogram Horizon Europe. Kommissionen håller fast vid löftet att tillåta en omfördelning av upp till 15 procent av CAP-medlen mellan direktstöden och landsbygdsstöden.

EU:s budgetkommissionär Johannes Hahn besökte på tisdagen EU-parlamentet med hälsningar från budgetberedningen. Han framhöll att förändringar i jordbrukspolitiken är nödvändiga för att stärka EU:s motståndskraft inför framtida kriser.

Enligt Hahn måste EU ta sig an nästa långtidsbudget med skärpt eldkraft. Nu behövs en ny generation verktyg för återhämtningen. Gröna värden måste stå i fokus för jordbruket. Men det är för all del svårt att skriva grönt då alla siffror visar rött, medgav Hahn.

Han förespråkade en budget med utrymme för starkare krishantering inom jordbruket. Medlemsländerna ska uppmuntras att investera i den nyaste generationen av grönt, digitalt och smidigt jordbruk, underströk Hahn.