EU

EU utreder CO2-avgift på utländsk konstgödsel

EU planerar en klimatavgift på energiintensiva produkter som framställs i länder utanför EU med lägre standarder för klimatskyddet. Detta kan kännbart höja priset på bland annat konstgödsel från ifrågavarande länder. Under...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera