Genteknik Vs Vaxtskydd
EU-kommissionen förefaller att ställa växtskydd och ny genteknik mot varandra. ARKIVFOTO
Jordbruk EU

EU underhandlar om paket
kring växtskydd och genteknik

Flera tunga frågor med anknytning till jordbruket aktualiseras inom kort av EU-kommissionen. Det förefaller som om kommissionen försöker ställa växtskydd och ny genteknik mot varandra.

Kommissionen är fortfarande förtegen om sina mål och medel. I EU cirkulerar just nu flera paket, bland dem förordningen om en hållbar användning av bekämpningsmedel (SUR) samt förordningen om återställande av natur.

Brännande aktuellt är också förslaget till ny gentekniklag, som med jämna mellanrum har lyfts fram till kort påseende, för att sedan dras tillbaka igen en gång.

Intrycket är att kommissionen spelar ut sina kort för att kolla hur opinionerna ligger.

Timmermans regisserar EU

Kommissionens viceordförande Frans Timmermans är en central figur i sammanhanget. Avsikten var att lansera EU:s nya gentekniklag i början av juni, men den får ännu vänta. Enligt Timmermans är tiden ännu inte mogen.

Timmermans vill koppla ihop behandlingen av den planerade växtskyddsförordningen med reformen av den så kallade nya gentekniken. Han håller fast vid att de båda områdena ska behandlas parallellt.

Enligt kommissionen torde förslaget till ny gentekniklag tas upp till behandling i juli, strax före EU:s sommarpaus. En majoritet av EU-politikerna börjar bli otåliga och kräver att Timmermans ökar takten.

Motiveringen är behovet att strömlinjeforma växtförädlingen till en hög nivå som matchar den teknik som redan länge har varit i bruk i andra världsdelar. EU:s nuvarande genteknikrätt tillåter ännu inte de nyaste metoderna.

Det som EU halvhjärtat har skjutit upp i åratal har redan slutförts i USA. De föråldrade bestämmelserna har anpassats till vetenskapliga framsteg och en översyn av tillståndsförfarandena har genomförts.

De nya amerikanska regelverken är i första hand inriktade på processer och funktioner för vilka det ännu saknas tillräcklig erfarenhet för att utesluta miljörisker utan att granska enskilda fall.

Växtförädlingen måste reformeras

Växtförädlingen är inte längre lika strikt reglerad som tidigare i USA. Även om de flesta nya växter inte ännu är har hunnit tas i kommersiell odling, hamnar de förr eller senare ut på fälten.

I motsats till EU saknar USA särskilda regler för odling eller åtgärder för att förhindra blandning mellan konventionella växter för gentekniskt förändrade växter. USA och EU går sedan länge separata vägar när det gäller att reglera grön genteknik.

Detta gäller också de nya förädlingsmetoderna. På andra sidan Atlanten går trenden mot mer pragmatiska undantag från reglerna om genteknik, minskade byråkratiska processer och mer personligt ansvar från forskare och företag.

EU har inte godkänt några genmodifierade växter för odling under de senaste 25 åren nu. I USA har 140 sorter redan godkänts. Med de reformerade reglerna i USA har klyftan fortsatt att öka, till nackdel för den internationella jordbrukshandeln.