Skogsbruk EU

EU startar partnerskap
med fjärran skogsländer

EU har ingått ett avtal om partnerskap om skogsbruk med länderna Guyana, Mongoliet, Republiken Kongo, Uganda och Zambia. Samarbetet ska enligt kommissionen förhindra avskogningen i de berörda länderna.

Partnerskapet syftar till att förebygga avskogning i de utvalda länderna och därmed förbättra skyddet av klimatet och den biologiska mångfalden. Skogarna ska fungera som kolsänkor och projektet ska säkerställa ett hållbart skogsbruk.

Målet är att förbättra ifrågavarande länders skogspolitik och de lokala företagens ramvillkor. Projekten ska stimulera bioekonomin i skogarna och skapa jobb genom hållbara, skogsrelaterade värdekedjor.

Kommissionen är också angelägen att minska avskogning och skogsskövling samt att skapa nya möjligheter att underlätta produktion och handel med lagliga och hållbara skogsprodukter.

Partnerskapet undertecknades i samband med FN:s klimatkonferens COP27 som ett bidrag till den externa dimensionen av EU:s gröna avtal. Idén till skogspartnerskap lanserades vid FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow i november 2021.

Enligt EU:s kommissionär för internationellt partnerskap Jutta Urpilainen, ska partnerskapet skydda och återställa naturen och minska avskogningen. Ett viktigt mål är att stärka försörjningen av lokalsamhällen.

Urpilainen konstaterade att partnerskapet bygger på EU:s handlingsplan för skog, brottsbekämpning, styrelseformer och handel. Kommissionen strävar efter tre huvudmål – hållbar skogsförvaltning, nya arbetsplatser i skogen och minskad avskogning.

På plats var också kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, som betonade partnerskapets målsättningar. Hon underströk betydelsen att förhindra avskogning och bevara friska skogar för en hållbar framtid.