Skogsbruk EU

EU sparar energi
men bromsar träprodukter

EU-parlamentet vill inte längre klassificera trävirke från skogen som förnybar energi enligt EU-direktivet. I gengäld förordar parlamentet ett flertal initiativ som befaras bromsa leveranserna från såg- och trävaruindustrin under de kommande åren.

– EU parlamentets position om förnybarenergi är obegriplig: skogsenergi ska räknas som förnybar enbart om produktionen håller sig på nivån 2017-2022. Parlamentets majoritet försöker skapa ny naturlag kopplad till en fem års period, det är sanslöst och verklighetsfrämmande, kommenterar SLC:s ordförande Mats Nylund.

– I den fortsatta behandlingen av direktivet om förnybar energi måste medlemsländerna sätta ner foten. Ris och andra rester från skogen är förnybara energikällor oberoende av parlamentets hållning.

EU-parlamentet röstade alltså på onsdagen igenom en översyn av direktivet om förnybar energi som ska öka andelen förnybar energi till 45 procent år 2030. Detta mål stöds av EU-kommissionen inom ramen för dess REPowerEU-plan.

Delmål för olika sektorer

Målen för energibesparingar höjs till 40 procent för den slutliga energianvändningen och 42,5 procent för den primära energianvändningen. Översynen av de två lagarna ska enligt parlamentet bidra till att bekämpa klimatförändringarna och öka energisäkerheten.

I lagstiftningen fastställs delmål för sektorer som transport, byggnader samt fjärrvärme och -kyla. Enligt det godkända förslaget ska utbyggnaden av förnybara energikällor inom transportsektorn minska utsläppen av växthusgaser med 16 procent.

Detta ska bli möjligt genom att använda högre andelar avancerade biobränslen och en mer ambitiös kvot för förnybara bränslen av icke-biologiskt ursprung. Som till exempel nämner parlamentet vätgas.

Industrin bör öka sin användning av förnybara energikällor med 1,9 procentenheter per år, och fjärrvärmenäten med 2,3 procentenheter. Varje EU-land måste utveckla två gränsöverskridande projekt för att bygga ut grön el. Medlemsländer med en årlig elförbrukning på mer än 100 TWh måste utveckla ett tredje projekt senast 2030.

Parlamentarikerna antog också ändringsförslag som främjar en gradvis minskning av andelen primära träresurser som får räknas som förnybar energi. Texten antogs med 418 röster för, 109 röster emot och 111 nedlagda röster.