Jordbruk EU

EU-revisorerna kräver
klara besked om CAP

Kontinuitet och tydliga regler är nödvändiga ingredienser för EU:s jordbrukspolitik under övergångsperioden för 2021. Det inskärper EU:s revisionsrätt i ett utlåtande. Mellantiden borde utnyttjas för att noga klarlägga de nya klimat- och miljöutmaningarna.

Förseningen av EU:s fleråriga budgetram för 2021-2027 är ett faktum. Därför har EU-kommissionen föreslagit övergångsbestämmelser för 2021, så att stödet till producenterna kan fortsätta då den nuvarande CAP detta år upphör.

Revisorerna påpekar att övergången inte får bli ett förlorat år. I stället borde det extra mellanåret utnyttjas för att hantera klimat- och miljöutmaningarna i den planerade gröna given. Detta skulle stärka styrningen av den kommande politiken.

Kommissionens förslag ger medlemsländerna möjlighet att förlänga sina landsbygdsprogram med ett år fram till slutet av 2021. Revisorerna uppmanar länderna att ta vara på chansen att utnyttja övergångsperioden på ett vettigt sätt.

Miljö- och klimatfrågorna borde angripas med samma ambitioner som hittills eller ännu högre, eftersom ”nya pengar” används enligt gamla regler. Länderna borde dessutom bättre bedöma riskerna för stöd som betalas till mottagare på orättmätiga grunder.

Revisorerna påpekar vidare att den påföljande utvärderingen av den nuvarande perioden skjuts fram ända till slutet av 2026. Det innebär att kommissionen ska utarbeta sitt förslag till CAP efter 2027 utan bedömning av prestationen för perioden 2012-2020.