P046342 214101
Kommissionens mål är framför allt att stärka efterfrågesidan inom försäljningen av ekologisk mat. FOTO: EU
Jordbruk EU

EU-plan ska främja
ekologi inom matsektorn

EU-kommissionen vill sätta mer fart på produktionen och konsumtionen av ekologiska matprodukter. Enligt en ny handlingsplan för ekologisk produktion ska andelen ekologiskt odlad areal i EU öka till 25 procent år 2030. Samtidigt ska konsumenterna uppmuntras att konsumera mer ekomat.

För att trygga en snabb men balanserad tillväxt inom sektorn har kommissionen utarbetat 23 åtgärder som ska främja konsumtionen, öka produktionen och ytterligare förbättra den ekologiska matproduktionens uthållighet.

EU ska till exempel informera bättre om ekologiska livsmedel. Agrarkommissionär Janusz Wojciechowski vill stimulera efterfrågan, bevara konsumenternas förtroende och föra ekolivsmedlen närmare den stora allmänheten.

Därmed avser kommissionen bland annat åtgärder som ökar utbudet av ekologisk mat i offentliga kantiner och effektiverar distributionen inom ramen för EU:s skolprogram. Företagen ska i högre grad erbjuda matkuponger för ekologisk mat.

De nya åtgärderna syftar också till att förebygga bedrägerier med ekologiska livsmedel. I största allmänhet ska konsumenternas förtroende för sektorn höjas och dessutom ska produkternas spårbarhet förbättras.

I nuläget används omkring 8,5 procent av EU:s jordbruksareal för ekologisk produktion, men kommissionen vill öka andelen till 15-18 procent fram till 2030. Enligt Wojciechowski kan handlingsplanen till och med höja ekoproduktionen till en fjärdedel av arealen.

Kommissionens mål är framför allt att stärka efterfrågesidan inom försäljningen av ekologisk mat. Den gemensamma jordbrukspolitiken ska fortsätta att vara ett viktigt verktyg för att stöda omställningen inom själva produktionen.

Nya verktyg ska prövas

I kommissionens verktygslåda återfinns bland annat förstärkta satsningar på information och nätverk för utbyte av praktiskt kunnande, möjlighet till certifiering av grupper av producenter, snarare än enskilda producenter.

Forskning och innovation, blockkedjor och liknande teknik ska förbättra spårbarheten och främja öppenheten på marknaden. Kommissionen vill dessutom stärka lokal och småskalig bearbetning och en smidigare organisation inom livsmedelskedjan.

Inom själva produktionen vill kommissionen stöda en förbättrad djurvälfärd, trygga tillgången på ekologiskt utsäde, minska sektorns CO2-avtryck och minimera användning av plastmaterial, vatten och energi.

Satsningarna på forskning och innovation inom ekoproduktionen ska stärkas. Minst 30 procent av budgeten ska avdelas för innovation och forskning inom jord- och skogsbruket samt andra områden som är relevanta för den ekologiska sektorn.