Jordbruk EU

EU-parlamentet stoppade
plan för växtskydd

EU-parlamentet stoppade på onsdagen EU-kommissionens ambitiösa plan att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel med hälften fram till 2030. Parlamentarikerna avvisade också remissen till EU:s miljöutskott för omförhandling.

Ett omfattande förbud mot allt kemiskt växtskydd i känsliga områden är likaså från bordet. Planens föredragande, den gröna österikiska parlamentarikern Sarah Wiener, är besviken. Det är en svart dag för miljön och Europas bönder, sade en frustrerad Wiener i parlamentet.

Förslaget till växtskyddsförordning (SUR) stoppades i parlamentet med 299 röster mot 207 och 121 nedlagda röster. Det innebär att kommissionens ambitiösa reduktionsplan plan för att minska kemiska bekämpningsmedel i EU med 50 procent har lidit ett stort nederlag.

Det innebär att parlamentets föredragande, det österrikiska gröna partiets Sarah Wiener, led ett förkrossande nederlag. Förhandlingarna startade med nästan 700 ändringsförslag, av vilka några endast accepterades eller förkastades med mycket knapp majoritet.

Efter en paus avvisades förslaget till förordning helt av parlamentsledamöterna. Därmed blir det inga trepartsförhandlingar mellan kommissionen och ministerrådet. EU-rådet har ännu inte funnit någon gemensam ståndpunkt om kommissionens förslag.