Jordbruk EU

EU ökar handeln
med Nya Zeeland

EU-parlamentet har godkänt ett handelsavtal mellan EU och Nya Zeeland. Frihandelsavtalet ska avveckla Nya Zeelands tullar för EU-produkter med 100 procent då det träder i kraft. EU häver tullarna mot Nya Zeeland med 98,5 procent under sju år.

Avtalet ska medföra en årlig sänkning av tullarna för EU-exporten till Nya Zeeland till ett årligt värde av 140 miljoner euro från det första året. Den bilaterala handel torde växa med upp till 30 procent inom ett decennium.

Enligt kommissionens kalkyler kan EU:s investeringar i Nya Zeeland öka med 30 procent inom ett decennium. Avtalet innehåller dessutom stränga hållbarhetsåtaganden i enlighet med Parisavtalet.

EU:s bönder kommer enligt EU-kommissionen att dra nytta av avtalet genast då det träder i kraft. Tullarna på viktiga produkter som griskött, viner, choklad och kex avvecklas omedelbart.

Utöver tullsänkningarna skyddar avtalet ursprungs- och geografiska beteckningar för nästan 2.000 viner och spritdrycker från EU. Ett flertal traditionsprodukter såsom ostar, skinkor och sötsaker åtnjuter också skydd i Nya Zeeland.

Handeln med mejeriprodukter, nöt- och fårkött samt etanol och sockermajs berörs inte av tullsänkningar. I gengäld beviljar avtalet tullsänkningar för vissa begränsade kvantiteter av produkter från Nya Zeeland till EU.

Båda parter har kommit överens om ambitiösa åtaganden för handel och hållbar utveckling. Frihandelsavtalet blir det första EU-avtalet i sitt slag med specifika kapitel om hållbara livsmedelssystem, jämställdhet och reformer av subventioner av fossila bränslen.

Nya Zeeland måste slutföra sin egen ratifieringsprocess innan avtalet träder i kraft. Parterna utgår från att detta kan ske under det första eller andra kvartalet 2024. Förhandlingarna om handelsavtalet inleddes i juni 2018.

Viktig partner för EU-länderna

Den bilaterala handeln med varor mellan EU och Nya Zeeland genererade ett värde av 9,1 miljarder euro under år 2022, då EU var Nya Zeelands tredje största handelspartner. Handeln mellan Nya Zeeland och EU förväntas öka med 30 procent genom handelsavtalet.

När avtalet väl har ratificerats av Nya Zeeland kan det träda i kraft, troligen i medlet av 2024. Förhandlingarna inleddes i Nya Zeeland 2018. Efter tolv förhandlingsrundor nådde parterna en politisk överenskommelse i medlet av fjolåret.

Nya Zeeland är en viktig partner för EU i Stillahavsregionen och spelar politiskt en betydande roll även i multilaterala sammanhang. Detta avtal ligger i linje med EU:s strategi att stärka handelsförbindelserna med likasinnade länder.