Jordbruk EU Globalt

EU och Nya Zeeland
enades om handelsavtal

Efter fyra års samtal har EU och Nya Zeeland slutit ett frihandelsavtal. Den bilaterala handeln ska enligt planerna öka med 30 procent. Avtalet omfattar hela 97 procent av samtliga exportvaror från Nya Zeeland till EU.

Den bilaterala handeln med varor mellan de två partnerländerna har ökat stadigt de senaste åren och nådde förra året nästan 7,8 miljarder euro. EU är Nya Zeelands tredje största handelspartner.

Enligt en konsekvensbedömning förväntas handeln mellan Nya Zeeland och EU öka med 30 procent, då de avskaffade tullarna sparar in 140 miljoner euro per år. Dessutom beräknas EU:s investeringsflödet till Nya Zeeland öka med över 80 procent.

Avtalet innehåller emellertid också straffavgifter som kan användas om en avtalsparter bryter mot stipulationerna om miljövillkor eller minimistandarder för arbete. Detta tryggar en hållbar handel, fastställer EU:s handelskommissionär Valdis Dombrowskis.

Förväntningen är att avtalet ytterligare ska stimulera handeln mellan EU och Nya Zeeland. Experter utgår från att handelsvolymen kan öka med upp till 47 procent. Avtalet ska främja en ansvarsfull handel.

EU-kommissionen antog i början av 2021 en ny handelsstrategi som bygger på öppna, hållbara och genomförbara metoder. EU vill framöver stärka handeln och kapitlen om hållbarhet i sina handelsavtal.

EU siktar inom kort på att färdigställa ett uppdaterat associeringsavtal med Chile. Avtalet är praktiskt taget redan färdigt men har ännu inte trätt i kraft. För Chile är EU en viktig handelspartner, efter Kina, USA och Mercosur.

EU torde också fortsätta sina förhandlingar med Australien efter en längre tids uppehåll. De avbrutna samtalen med Mercosur kan åtminstone teoretiskt sett återupptas, men frågan beror på resultatet av höstens presidentval i Brasilien.