Jordbruk EU

EU måste handla snabbt uppmanar Copa-Cogeca

De europeiska bondeorganisationerna Copa och Cogeca välkomnar den nyaste EU-studien om gensaxen. Rapporten ger vetenskaplig klarhet i en viktig debatt, särskilt med avseende på EU-strategin från jord till bord.

Enligt Copa-Cogeca bidrar rapporten om nya genomiska metoder (NGM) till realistiska och vetenskapliga lösningar på dagens och framtidens problem inom klimat- och miljöskydd samt matsäkerhet.

Detta gäller särskilt EU-målen för strategin från jord till bord. Kommissionen måste nu handla snabbt för att hinna fast konkurrensen så att planerna för den gröna given kan omsättas i praktiken.

Konsekvenserna av den nya studien är entydiga. För det första går studien emot EU-domstolens utslag som jämställer NGM med GMO. Ur EU-kommissionens synpunkt erbjuder de nya metoderna en stark potential.

Metoderna gör det möjligt att utveckla motståndskraftigare växtsorter som är härdiga mot sjukdomar och klimatförändringens effekter. Samtidigt skapas ett uthålligare livsmedelssystem till rimliga kostnader för producenter och konsumenter.

Dessutom har kommissionen insett att den sedan 20 år giltiga GMO-lagstiftningen inte längre kan tillämpas. Det kan betecknas som ett äkta genombrott, påpekar Thor Gunnar Kofoed, som är ordförande för Copa-Cogecas arbetsgrupp för utsäde.

Enligt Kofoed måste man ändå vara realistisk. Studien är bara det första staget i en lång debatt. Nu följer en konsultationsprocess och en konsekvensbedömning. Detta kommer att ta lång tid i anspråk.

Så mycket tid har EU däremot inte att förlora, eftersom vi redan har hamnat på efterkälken. Framsteg är nödvändiga för att gå vidare med den gröna given. Denna tveksamhet kan bli dyr för EU:s producenter. Kommissionen måste nu raska på.

Copa och Cogeca konstaterar i likhet med kommissionen att NGM består av en lång rad förfaranden. Sorter som utvecklas med hjälp av den nya tekniken är inte sällan svåra att särskilja från motsvarande grödor som härstammar från konventionell förädling.

Därför borde kommissionen, rådet och parlamentet brådskande genomföra nödvändiga, smärre lagändringar som underlättar arbetet med gensaxen. EU behöver möjligast snabba framsteg inom växtförädlingen, uppmanar Copa-Cogeca.

Läs också:
Gensaxen ska bidra till ett grönare EU-jordbruk
Grönt motstånd i EU-parlamentet