61512949 10155978545216104 2805108793887686656 O
EU räknar med draghjälp av i handelsfrågor av den nya USA-presidenten Joe Biden. Men än så länge kommer responsen från Washington bara i små portioner. FOTO: Joe Biden
Jordbruk EU Globalt Marknad

EU försöker trappa ned
handelstvisten med USA

EU-kommissionen vill förbättra de inflammerade handelsrelationerna mellan USA och EU. De svåra handelskonflikterna måste lösas med det snaraste, men den nya USA-administrationen förefaller inte att ha någon brådska.

De olösta problemen inom WTO-domstolen och de ömsesidiga subventionerna till Boeing och Airbus under Trump-eran har starkt förlamat den transatlantiska handeln. Tvisten gäller i hög grad också agrarprodukter och jordbruksmaskiner.

Nyligen sände ett drygt sjuttiotal europeiska och amerikanska branschorganisationer ett krav till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och USA-presidenten Joe Biden, med uppmaningen att trappa ned handelstvisten och avlägsna tullarna.

Bland undertecknarna återfinns bland annat de europeiska maskintillverkarnas takorganisation CEMA, organisationen för spannmål och foder COCERAL och den europeiska mejerisektorns organisation EDA.

Tillfällig regel ska lösa WTO-problemet

Ett stort antal USA-företag inom agrarbranschen har likaså anslutit sig till kravet på förbättrade handelsrelationer över Atlanten. De argumenterar att gemensamt avvecklade tullar bidrar till en ekonomisk stimulans som gynnar båda sidor.

Det är givetvis också målet för EU-kommissionen. Enligt en talesperson för kommissionen försöker EU finna en verksam lösning för problemen inom WTO och de transatlantiska handelsrelationerna i samarbete med den nya USA-regeringen.

WTO-domstolen är lamslagen sedan ett drygt år, som en följd av att den förre USA-presidenten Donald Trump vägrade att utnämna nya domare som ersättning för domare som har gått i pension.

EU vill inte godta att enskilda WTO-länder kan hindra sanktionsmekanismerna med besvär till appellationsdomstolen. Det resulterar i processer som inte har en chans att avancera. Förhandlingarna når inte fram till den sista och avgörande instansen.

För att få fart på WTO-processerna har EU-institutionerna därför reviderat reglerna som ett svar på USA:s handelspolitik. Enligt handelskommissionär Valdis Dombrowskis kan EU till och med ta initiativet om ett annat WTO-land försöker blockera en tvistlösning.

En bred majoritet i EU-parlamentet ställde sig nyligen bakom förordningen. EU-kommissionen har därmed befogenhet att bestämma sina egna tullar utan tillåtelse av WTO. Motiveringen är att domstolen inte fungerar sedan tretton månader.

EU får ännu vänta på Biden

EU kan med andra ord på egen hand försvara sina handelsintressen, påpekar tysken Bernd Lange som är ordförande för parlamentets handelsutskott. Den nya proceduren ger EU friare händer att agera i internationella handelsfrågor.

Målet är direkta förhandlingar med Washington, men än så länge saknas konkreta löften om förestående träffar. Gemensamma diskussioner om WTO-domstolen och handelstullarna stampar ännu på stället.

Enligt nyhetsbyrån Bloomberg har president Joe Biden i dagarna börjat se över sin handelspolitik och relationerna till USA:s handelspartner i världen. Men hittills har Biden inte signalerat något brådskande intresse att avveckla tullarna från Trump-eran.

Det mesta tyder på att Biden i första hand vill koncentrera sig på handelsavtalet mellan USA, Mexiko och Kanada, som trädde i kraft senaste sommar. I så fall måste EU vänta ett tag till på audiens i Washington.