Jordbruk Skogsbruk EU

EU försöker greppa skogen

EU-kommissionens planerade lag om återställning av skadade ekosystem i hela Europa omfattar allt från jordbruksmark och hav till skogar och stadsmiljöer. Parallellt ska användningen av kemiska bekämpningsmedel minska med 50 procent fram till 2030.

Kommissionen motiverar förslaget som en åtgärd för att rädda hotade ekosystem. Åtgärderna ska dessutom förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald.

Det handlar bland annat om att återställa våtmarker, vattendrag, skogar, gräsmarker, marina ekosystem och arter som befinner sig i berörda områden.

Parallellt införs skärpta regler för kemiska bekämpningsmedel och jordbrukets miljöavtryck reduceras. Lagstiftningen syftar till att återställa natur i förändrat tillstånd. I praktiken vill EU återinföra naturtillstånd i alla ekosystem.

Målet är att senast 2030 täcka minst 20 procent av EU:s land- och havsområden med åtgärder som återställer naturtillståndet. Senare ska åtgärderna utvidgas till att omfatta alla ekosystem som borde återställas. Detta ska drivas igenom senast 2050.

Förslaget är enligt kommissionen ett viktigt steg för att undvika att ekosystem förstörs. Därmed skulle de svåraste effekterna av klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald förhindras.

Det handlar också om att återställa våtmarker, vattendrag, skogar, gräsmarker, marina ekosystem och arter som lever i dessa områden. Nya regler för kemiska bekämpningsmedel ska minska miljöavtrycket från EU:s matproduktion.

Kostnaderna för Finlands del uppskattas till 930 miljoner euro årligen. Bland medlemsländerna skulle Finlands andel vara den tredje största bland EU:s medlemsländer. Finland skulle betala mest i förhållande till BNP och antalet invånare.

På områden med jord- och skogsbruk som utses för återställning till naturtillstånd, skulle odling i tidigare utsträckning antagligen inte tillåtas. I vilket fall som helst skulle jordbruk inte kunna bedrivas vidare med nuvarande metoder.

Läs också:
Gröna EU-förslag hotar basnäringarna
Sveriges riksdag dömer ut stridbart EU-förslag för skogar